Skip to main content

Toon karakter

By 17 augustus 2017september 29th, 2019Archief Column

Door Huub van den Brand

De recente gebeurtenis van het bruin worden van de de kastanjebomen aan de Louis Regoutstraat en Kammerstraat in Weert, heeft mij genoodzaakt om iets te vinden van de bezuinigingen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de succesfactor voor een hoge effectiviteit van bezuinigingen ligt in het betrokken houden van medewerkers, burgers en instellingen bij het bezuinigingsproces binnen een gemeente.

Zou het niet ideaal zijn om dit draagvlak te creëren terwijl je ideeën verzamelt voor zaken waarop bezuinigd kan worden? Medewerkers kunnen in veel gevallen goed aangeven wat er in hun eigen omgeving overbodig is of anders kan worden georganiseerd. Burgers weten vaak ook heel goed wat zij en/of buurtbewoners zelf kunnen doen waardoor met een kleiner budget dezelfde resultaten worden behaald.

Ervaring leert dat burgers betrokken en positief kritisch zijn, zolang je ze als overheid tijdig betrekt, transparant bent over de randvoorwaarden en de drempel om mee te doen laag maakt. Zorg daarom dat de burgers zo vroeg mogelijk in het proces betrokken worden. Niet pas op het moment van besluitvorming, maar op het moment dat het beleid nog gemaakt moet worden. Bezuinigen verandert hierdoor van een top-down in een bottom-up actie.

Sociale interactie is een krachtige manier van het efficiënt organiseren van kennis, cultuur en economische en politieke macht (McKinsey 2012).

Om het online platform in te richten moeten eerst de thema’s worden bepaald die spelen bij de bezuinigen die men voor ogen heeft. Wat goed werkt, om de thema’s (en het kader) te bepalen, is het organiseren van een offline kick off-meeting. Eenmaal geïmplementeerd, moet het plan regelmatig getoetst worden en beoordeeld worden of het plan nog up-to-date is. Is dat niet zo, dan moet een plan bijgesteld kunnen worden. Bewaking van het plan. Niet star naar de burgers communiceren “ach dat is nu eenmaal besloten en we kunnen er ook niets aan dien”. Het is dan zaak van de ambtenaar bij wie het gerapporteerd wordt om dit aan zijn baas, de wethouder door te geven, zodat die een wijziging van het plan aan de gemeenteraad kan voorleggen om te beoordelen of wijziging moet plaatsvinden of niet, zodat uiteindelijk de burgers tevreden zijn en tegelijkertijd weten dat ze door de gemeente gehoord worden. Participeren met de burgers heet dat. Luisteren naar wat er in de gemeenschap leeft. Je kunt je niet altijd verschuilen achter de rijksoverheid die een gemeente bezuinigingen oplegt. Toon karakter.

Sta open voor veranderingen als dat nodig is en doe er wat mee gemeente, ten gunste van jouw inwoners.