Skip to main content
Tag

Peter Ramaekers

Kermisperikelen

By Archief Column

Door Peter Ramaekers

Kermis 2018 in Weert. De prijzen worden verhoogd.
Maar dan heb je ook wat ….

Uitgangspunt was altijd: De kermis moet toegankelijk zijn voor iedereen; ook voor de mensen met een kleine of smalle portemonnee. Is dat nog het geval??

In de goede oude tijd toen mijn kinderen nog onder begeleiding van pa en ma de kermis frequenteerden was dit ook ons devies! Maar helaas, tijden veranderen.

Wij geloofden toen ook nog in een ander sprookje: ‘Rondom de kermis is het natuurlijk gratis parkeren op speciale goed bereikbare parkeerterreinen op loopafstand van de attracties’. In Weert? Dit is helaas een sprookje gebleven…. . Het verdienmodel van de gemeentelijke organisatie (of van Q-Park) is op dat punt niet aangepast, en in tegenstelling tot sommige sprookjes geloven we er ook niet in dat dit ooit zal gebeuren. Ook je fiets parkeren is nooit eenvoudig, kwijtraken daarentegen wel. Read More

Heemgevoel 2

By Archief Column

Door Peter Ramaekers
Aan het begin van een nieuw jaar slaat bij velen de opruimwoede toe. Computer schonen en de hele papierwinkel doornemen. Kijken wat weg kan en welke stukken moeten worden bewaard.

Bij het wisselen van mijn papieren agenda stuitte ik op een krantenknipsel dat ik al een tijdje bewaar. Het is een citaat uit de bundel ‘Thuis in de Tijd’ van Thierry Baudet & Geert Mak. Het citaat is van Marita Mathijsen en luidt als volgt:

‘Ik ben geen geborneerde nationalist die emigranten en vluchtelingen een plek in mijn heem ontzegt en ik roep ook niet dat Midden-Limburg de mooiste streek op aarde is. Maar nergens waar ik kom voel ik zo’n welbehagen als in Midden-Limburg, en een dergelijk gevoel wens ik iedereen toe. Het is iets wat in de Europese grondwet opgenomen zou moeten worden: Het recht op Heemgevoel.’
Read More

Dialoog – taal van de vrede

By Archief Column

Door Peter Ramaekers
Met elkaar in dialoog, dat is duidelijk iets anders dan een discussie, dispuut of een debat met elkaar. Want bij een discussie of debat wordt geprobeerd de een te overtuigen van het gelijk van de ander. Daar draait het bijna altijd om bij communicatie in de politiek. Gelijk hebben, de ander daarvan overtuigen, en gelijk krijgen. Zelden ontstaat daarbij begrip voor andermans standpunten en meningen. En er wordt snel geoordeeld over een ander zonder dat er plaats is voor verbinding of verbondenheid, noch voor compassie.

De Harvard filosoof Adam Sandel noemt dit een van de grote uitdagingen van de tijd, waarin het gat tussen bijvoorbeeld rijk en arm groeit. Er zijn steeds minder publieke ruimten waar mensen uit verschillende bevolkingslagen samenkomen. Het voetbalstadion misschien, maar daar claimen de rijken en de bestuurders een aparte entree en een eigen skybox, ver weg van de gewone mens. Ook in de politiek zien we dat gebeuren. Ver weg van de gewone mens. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat dit niet goed is voor de democratie.

Read More

Laat jij je baan inpikken door een robot?

By Archief Column No Comments

Door Peter Ramaekers

Steeds meer mensenwerk wordt overgenomen door machines, dat is een trend die al tientallen jaren aan de gang is. Maar dat wij onze baan kunnen kwijtraken doordat er robots worden ingezet is iets dat we nog niet zo lang kennen. En dat is vooral een dreiging voor de jongeren onder ons. Een recent onderzoek van Young Capital onder 900 jongeren tussen de 17 en de 30 jaar laat zien dat maar liefst 30 procent van hen is bang om in de toekomst vervangen te worden door een robot of computer.

Wat kun je doen om je daartegen te beschermen? Daarvoor moet je nagaan welke vaardigheden en competenties moeilijk kunnen worden overgenomen door een robot. Dat is eenvoudig te beantwoorden: het zijn op de eerste plaats vaardigheden die een beroep doen op je persoonlijkheid en in het bijzonder op je sociale vaardigheden, en op talenten zoals creativiteit, overtuigingskracht, en dergelijke. Dus de ‘soft skills’ zouden in de toekomst wel eens minstens zo belangrijk kunnen worden als feitenkennis. Het is daarom zaak om na te gaan in hoeverre je deze vaardigheden of talenten hebt, en of je ze kunt ontwikkelen. De auteur van deze column heeft de beschikking over een aantal tests daarvoor. Informeer er eens naar. Read More

De ongeschreven regels

By Archief Column No Comments

Door Peter Ramaekers

In de vorige column heb ik stilgestaan bij voorbeelden van conditionering en framing, waar we ons vaak niet van bewust zijn. Deze keer iets over ongeschreven regels die ons gedrag en functioneren ook in hoge mate bepalen zonder dat wij ons daar van bewust hoeven te zijn! Je kunt het in plaats van ongeschreven regels ook normen noemen, die als vanzelfsprekend aanvaard zijn in een bepaalde situatie of cultuur (let op: we praten hier niet over waarden).

Een simpel voorbeeld: Binnen veel organisaties is het heel normaal dat de eerste die binnenkomt koffie zet. Dat is misschien nooit letterlijk zo afgesproken, maar toch houdt iedereen zich er aan. En als je dat niet doet ….   Soms zijn het ook gewoon omgangsvormen die breed geaccepteerd zijn, zoals wanneer je ergens na langere tijd (of voor het eerst) op bezoek gaat, je een kleine attentie, bijvoorbeeld een bloemetje meebrengt.

Read More

Laten wij ons ‘framen’?

By Archief Column No Comments

Door Peter Ramaekers

Dit verhaaltje begint met de vraag ‘Laten wij ons framen’? Anders gezegd: Laten wij ons in een kader plaatsen, conditioneren en hersenspoelen? En als dat al zo is: zijn wij ons daar dan van bewust?

De antwoorden zijn meteen duidelijk, anders zou ik deze column niet schrijven. Op de eerste vraag is het antwoord: ‘ja!’  En op de tweede vraag is het antwoord: ‘meestal zijn wij ons daar niet van bewust’…. Read More

Duurzaamheid en menskracht: de citrculaire arbeidsmarkt

By Archief Column No Comments

Door Peter Ramaekers

“Hallo Wim, hoe gaat het met je?”

“Nou, niet zo geweldig! Ik ben zojuist ontslagen als timmerman, en ik kan geen werk vinden! Ze vinden overal dat ik met 54 jaar te oud ben, en te duur. Al wordt dat niet rechtstreeks gezegd.”

“Zit je dan thuis duimen te draaien, verveel je je?”

“Nee gelukkig niet, ik werk nu halve dagen als mantelzorger. Ik begeleid mensen die door een handicap moeite hebben om de normale dingen te doen, zoals boodschappen  halen, schoonmaken, formulieren invullen, noem maar op! Als ik 20 uur vrijwilligerswerk doe hoef ik niet te solliciteren, en krijg ik zonder discussie een WW uitkering.” Read More

Duurzaam denken én handelen

By Archief Column No Comments

Door Peter Ramaekers

Deze korte column besteedt aandacht aan het duurzaamheidsdenken van de mensheid, en vooral aan de vraag waarom er tot nu toe zo weinig van terecht komt, en we midden in een ecologische crisis zitten, met een dreigende klimaatramp, leeggeroofde oceanen, een explosie van ziekten en kanker door vergiftiging van voedsel en water, en ga zo maar door. In Weert zie je die crisis bijvoorbeeld aan het feit dat de gemeente maar geen afscheid kan nemen van het onkruid verdelgend gif ‘Roundup’ (glyfosaat), dat aantoonbaar kankerverwekkend is. En het groen in de gemeente wordt niet gezien als een opvang van CO2 en als een producent van zuurstof, maar als iets dat in de weg staat, en met grof machinaal geweld klein moet worden gehouden. Waarom is dat zo?  Waarom gaan we met zijn allen zo verder? Read More

Democratie in NL – de stand van zaken

By Archief Column

Door Peter Ramaekers

Meer dan een derde van de kiezers (35,5 procent) is ontevreden tot zeer ontevreden over de democratie in Nederland, zo blijkt uit een onderzoek van Necker van Naem onder 5.561 respondenten.

Op de vraag wat er moet veranderen aan de democratie geeft meer dan de helft van de respondenten aan minder politieke partijen te willen (52,5 procent). Iets minder dan de helft vindt dat er vaker een referendum gehouden moet worden (47,1 procent). Om een bijdrage te leveren aan een betere democratie geeft bijna twee derde (64,3 procent) aan vaker zijn of haar mening te willen geven. Bijna vier op de tien mensen (38,3 procent) is bereid om deel te nemen aan dorps- of wijkraden.

Het is dus zeer zinvol om er eens goed naar te kijken. Read More

Burgers in actie

By Archief Column

Door Peter Ramaekers

Burgerparticipatie. Door de overheid proberen in te spelen op ideeën, denkkracht en vooral doekracht van inwoners. Zo wordt het door de VNG gedefinieerd (www.inactiemetburgers.nl). Het klinkt als eenrichtingsverkeer, alsof er geen initiatief van burgers uitgaat. De denigrerende termen proeftuinen en experimenten met burgers worden gebruikt, en het wantrouwen dat daaruit spreekt is kenmerkend voor de opstelling van overheden die denken over de steen der wijzen te beschikken. Top-down is blijkbaar het heersende model, dat tussen de oren zit.

In de troonrede van 2014 en 2015 is burgerparticipatie niet genoemd. Misschien denkt de overheid dat het intussen breed aanvaard is. Maar dat is zeer de vraag. Read More