Skip to main content
Tag

Huub van den Brand

Ben ik een leerling en een bouwer?

By Archief Column

Door Huub van den Brand

Ben ik een leerling en een bouwer?

Dit is een geweldige vraag, en die vraag blijf ik mezelf keer op keer stellen, aangezien ik zie dat de geschiedenis zich herhaalt. Het simpele antwoord is machtsmisbruik in de overgrote meerderheid van gevallen; is ofwel een reactie op een bedreiging van de macht of een poging om meer macht te verzamelen. De eerste komt vaker voor, omdat angst voor verlies een krachtige motivator is en het gemakkelijker is om macht te misbruiken als je die al hebt.

Denk er eens over na als u een nieuwe voorzitter, CEO of schoolzaalmentor was: als een leider eenmaal aan de macht is, wil hij (en het is altijd een hij, dus is het een mannelijk ego) grote dingen willen doen, maar daarvoor moet hij eerst en vooral de macht behouden die hij heeft, en idealiter meer accumuleren. Dat is het moment waarop mensen hun waarden gaan compromitteren en rationaliseren dat “het beste ding voor dit is dat ik blijf, daarom moet ik doen wat nodig is, wat er ook gebeurt”. En vaak gebeurt dat respectloos naar anderen. Read More

Kennis is macht, kennis delen is kracht

By Archief Column

Door Huub van den Brand

Als je droomt van het veroveren van de harten van de bewoners van jouw stad en je je agenda vult met ontmoedigende projecten, is het vaak nodig om jezelf uit te rusten met een grote mok koffie en met de juiste mensen. Elk succesvol project, groot of klein, heeft één ding in zijn kern: effectieve samenwerking, en je kunt dit bereiken met kennisuitwisseling. Dat zou zo maar kunnen gelden voor de huidige politiek in Weert.
We moeten ervoor zorgen dat er zoiets als “kennisverlies” gaat ontstaan, want anders lopen we mank en zijn we dus benadeeld. Zeker, sommige expertkennis kan verouderd zijn of niet relevant tegen de tijd dat zijn bezitters in aanmerking komen voor pensionering, maar niet de vaardigheden, knowhow en capaciteiten die ten grondslag liggen aan kritieke operaties – zowel routinematig als innovatief. Organisaties zoals de gemeente kunnen het zich niet veroorloven om deze diepe verworven kennis kwijt te raken. Read More

Toon karakter

By Archief Column

Door Huub van den Brand

De recente gebeurtenis van het bruin worden van de de kastanjebomen aan de Louis Regoutstraat en Kammerstraat in Weert, heeft mij genoodzaakt om iets te vinden van de bezuinigingen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de succesfactor voor een hoge effectiviteit van bezuinigingen ligt in het betrokken houden van medewerkers, burgers en instellingen bij het bezuinigingsproces binnen een gemeente.

Zou het niet ideaal zijn om dit draagvlak te creëren terwijl je ideeën verzamelt voor zaken waarop bezuinigd kan worden? Medewerkers kunnen in veel gevallen goed aangeven wat er in hun eigen omgeving overbodig is of anders kan worden georganiseerd. Burgers weten vaak ook heel goed wat zij en/of buurtbewoners zelf kunnen doen waardoor met een kleiner budget dezelfde resultaten worden behaald. Read More

Commotie rond de mouttoren van de oude Wertha brouwerij

By Archief Column

Door Huub van den Brand

Naar aanleiding van de commotie rond de mouttoren van de oude Wertha brouwerij, wil ik graag een standpunt delen van Raffaela Archivolte, persschef van Graphite, waar ik het roerend mee eens ben als het gaat om het behoud van deze toren in het bijzonder en ons cultureel erfgoed in het algemeen. Het artikel gaat niet over innovatie en vooruitgang in de architectuur. Het gaat niet om het creëren van nieuwe, maar over het behouden van het oude in plaats daarvan. Read More

Praat en luister

By Archief Column

Door Huub van den Brand

Gisteren tijdens de presentatie van het plan Weert-West van de gemeente Weert, is mij het volgende opgevallen:

Als het om publiek geld gaat, heeft iedereen wel een mening. Bijvoorbeeld, dat ‘ons’ geld verkeerd wordt besteed. Of dat de gemeente op veel te grote voet leeft met allerlei projecten. Veelgehoord is ook de klacht dat de gemeentebegroting wel erg ingewikkeld is. En wat zien we er nu eigenlijk van terug op straat? Inwoners missen overzicht, duidelijkheid, transparantie en hopen maar dat de verantwoordelijke bestuurders en hun ambtenaren het goed doen. Openheid geven over publiek geld – en wel zo dat de samenleving ook snapt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt – is nog geen gemeengoed en blijkt lastiger dan gedacht. Read More

Toverstaf

By Archief Column

Door Huub van den Brand

Ik verzucht wel eens “had ik maar een toverstaf” of misschien wel een knuppel om in het hoenderhok van de coalitie te gooien, want die is namelijk ondemocratisch en ik wil me graag op een beschaafde manier verzetten tegen ondemocratie.

Ondemocratisch

Waarom ondemocratisch? Dat zal ik u uitleggen. Wanneer er besluiten genomen worden, dan borrelt ineens weer het partij-politieke spelletje op van de meerderheid. Dan zult u denken, ja, dat is nu eenmaal zo. Maar wat gebeurt er met de plannen van andere partijen, die vaak verstandiger zijn? Omdat men dan in de minderheid is, wordt er niet geluisterd naar deze plannen. Ja, buiten de raadsvergaderingen om wel. Dan heeft men de mond vol van samenwerken en ze zeggen, dat het goede plannen zijn. Moet men een besluit nemen in de gemeenteraad, dan geven diezelfde ja-zeggers ineens niet thuis. Dat is op z’n zachtst gezegd niet netjes en trouwens democratie is geen macht van de meerderheid, maar de macht gegeven aan de meerderheid om het belang van de meerderheid en de minderheid te dienen, dus het algemeen belang. Deze stellingname houdt in dat de opdracht aan de (toekomstige) coalitie en oppositie gegeven is om naast de wetgevende taken, gezamenlijk toe te zien op de correcte uitvoer van het beleid van de gemeente en dit waar nodig te corrigeren en bij te sturen in ons aller belang. Read More

Vijf redenen om te doen wat je zegt dat je gaat doen

By Archief Column No Comments

Door Huub van den Brand

Integriteit:

Voor mij is doen wat ik zeg, dat ik zal doen een kwestie van integriteit. Ik zou geen goed gevoel over mezelf hebben als ik niet mijn woord houdt. Mijn woord betekent iets voor mij, ik neem het niet lichtvaardig. Als het houden van je woord niet veel voor je betekent, waarom zouden ze je dan geloven?

Vertrouwen en betrouwbaarheid:

Ik vertrouw mensen die hun woord niet houden slecht. Als iemand dat een aantal keer bij mij doet, dan weet ik dat hij of zij niet betrouwbaar is. Vriendschappen en diep verbonden relaties gedijen op vertrouwen. Een man van eer probeert zijn best te doen wat hij zegt dat hij zal doen. Zijn zorg en gevoel van integriteit zal het verschil maken voor mij. Read More

‘Mieren’

By Archief Column No Comments

Door Huub van den Brand

Mieren zijn de talrijkste en invloedrijkste insecten op aarde. Samenwerking verklaart hun succes, zegt Edward O. Wilson die al meer dan zestig jaar mieren bestudeert.

Waarom kunnen mieren dan wel samenwerken en mensen vaak niet?
U zult meteen zeggen, mieren hebben geen hersenen zoals de mens.
Dat is juist. En bovendien, als een mier geboren wordt, weet hij meteen wat hij in zijn leven moet doen. Werkmier, soldaat etc.

Read More

Burgerparticipatie, er zijn geen grenzen

By Archief Column

Door Huub van den Brand

Samen zorgen voor elkaar.
Klinkt allemaal heel mooi en dat is ook zo.
Maar, er zijn grenzen of niet….

Stel u eens voor: veel van de ouderen moeten vanwege de bezuinigingen door de overheid zo lang mogelijk thuis blijven. Mooi is dat, want dan verliest die oudere ook zijn of haar vrijheid niet en die kan toch belangrijk zijn. Echter, er zijn situaties, dat het eigenlijk niet meer verantwoord is dat die oudere nog langer thuis blijft. Dan zijn er instanties die vragen gaan stellen, alleen aan die oudere, want familie of anderen mogen niet voor hem of haar antwoorden. In zo’n situatie kan die oudere niet meer alleen antwoorden in die zin, dat men wel kan antwoorden, maar eigenlijk het verkeerde antwoord geeft. Iemand die niet graag naar een zorginstelling wil, zal gewoon zeggen, dat hij of zij nog goed kan lopen, als voorbeeld. Dan besluit de vraagsteller, zie je wel, hij of zij hoeft niet naar een zorginstelling, want het gaat toch goed (en denkt ondertussen, zo dat scheelt de overheid weer geld). Dan zou het mogelijk moeten zijn om die oudere tegen zichzelf te beschermen. Read More

Geluksgevoel

By Archief Column No Comments

Door Huub van den Brand

piano01Muziek kan je zo diep raken dat je een moment van euforie beleeft. Wat jou dat diepe geluksgevoel geeft, hangt van jouw smaak af: sommige mensen worden helemaal warm van klassieke miniaturen, anderen beginnen te stralen als ze een nummer van André Hazes horen. Wat jouw voorkeur ook heeft, één ding staat vast: muziek beroert je hart.
Iedereen kan leren genieten van muziek. Je moet wel naar een vorm zoeken die bij je past. Als je gelukkig wordt van André Rieu, dan moet je dat niet opgeven omdat een ander zijn muziek waardeloos vindt.

Laat ik dat nou eens doortrekken naar de politiek.
Ook politiek kan je zo diep raken dat je een moment van euforie beleeft, positief maar ook negatief. Helaas zijn het vaak momenten van negatieve euforie. Waarom eigenlijk? Kijk muziek is gewoon puur zonder kanttekeningen, zonder bemoeienissen van buitenaf, zonder vragen. Muziek wordt eensgezind gebracht. Muziek is ook heel open en voor iedereen toegankelijk. Read More