Skip to main content
Tag

Fractie-2

Rene van Asch

By fractie

Rene van Asch

– Duurzaam, vooruitzien, sturen, bedachtzaam, regie behouden.

Belang van de natuur, duurzaamheid en innovatie.
Wat hebben deze begrippen met elkaar te maken?

Er is een trek naar de steden, deze groeien en de natuur komt in het gedrang. Maar ook is bekend hoe groot het belang van de natuur is voor het levensgeluk van mensen, het leveren van voedsel en de broodnodige zuurstof.

Wat kan ik als burger hier nu mee zult u denken.

Een ieder kan hier aan bijdragen. Door artikelen te kopen die duurzaam zijn. Door energie te besparen, bijvoorbeeld door het toepassen van LED verlichting. Maar ook het afnemen van groente, fruit en vlees dat lokaal geproduceerd is. Dit levert een win win situatie op. Het levert een betere afstemming van vraag en aanbod en versere producten op. En, mits goed uitgevoerd, minder transport, geluidsoverlast en luchtvervuiling. Zeker als dit met elektrisch vervoer wordt ingevuld.

Wat kan de gemeente doen voor zijn bewoners?

De gemeente kan bij iedere maatregel die ze wil nemen of verandering die ze wil doorvoeren dit langs de meetlat leggen. Is de oplossing duurzaam (genoeg)? Kan het beter, welke innovaties vinden er plaats? Wat kost het en wat levert het op? Kunnen we ontwikkelingen die potentie hebben faciliteren en wat levert het op? Kunnen we hier op wachten?

De Lichtenberg is een erg mooie “oude” innovatie. Het openluchttheater heeft een perfecte akoestiek, welke op natuurlijke wijze wordt verkregen. Op deze manier is het mogelijk om een boodschap op een duurzame methode over te brengen naar een groep mensen. Vanuit het regiehuisje wordt gezorgd dat alles op het toneel optimaal functioneert en het publiek de best haalbare voorstelling te zien en horen krijgt.

In het voorbeeld van lokaal geproduceerd voedsel zullen de leveringen kleinschaliger zijn, maar betekent ook meer vervoersbewegingen. De gemeente kan dit bijvoorbeeld ondersteunen door het verruimen van leveringstijden naar het centrum toe, indien gebruik gemaakt wordt van nieuwe schonere en stillere vervoersoplossingen. Alle partijen kunnen dan optimaal presteren en de Weerter samenleving krijgt een fijnere leefomgeving.

Op deze manier staat mens en natuur DUS bovenaan de checklijst.
Hier maken we Weert DUS klaar voor de toekomst en kunnen we de groenste regio van de wereld blijven.

Ik wil hier voor gaan! U ook?

De Ultieme Samenwerking Weert
onafhankelijke politieke beweging

Terug naar het overzicht