Skip to main content

Samenvatting dialoog DUS Weert 6 april 2017

By 11 april 2017juli 8th, 2018Broedplaats

Het thema van de avond was:

Stel je hebt voor het stadscentrum van Weert 6 miljoen, wat zou je dan doen?

Conny Beenders hield de inleiding en stelde voor om bij de dialoog (38 deelnemers) de volgende twee vragen te beantwoorden:

 1. Welke 3 zaken zou u graag willen realiseren in het plangebied en geef aan waarom u voor deze punten kiest
 2. Welke 2 zaken zou u zeker niet willen realiseren en geef aan waarom u dat niet wilt

De meest in het oog springende antwoorden/een bloemlezing:

Bij vraag 1:

 • Plaats de Kiosk in het stadspark. Daar komt de Kiosk beter uit en kunnen er activiteiten (zoals eet/drinkgelegenheden) omheen ontstaan
 • Plaats een lange zitbank op het stationsplein ipv een standbeeld. Hierdoor wordt die grote platte vlakte opgevuld waar wachtende met hun koffer kunnen plaatsnemen
 • Maak het stationsplein verkeersvrij en maak eventueel voor het gemotoriseerd verkeer een tunnel onder het stationsplein door
 • Plaats een “gastheer/vrouw” bij het station i.p.v. een BOA
 • Maak logistiek Weert geheel elektrisch. Dit levert een aantal voordelen op, zoals o.a. verbetering van de luchtkwaliteit. Idem voor de Reinigingsdienst
 • Gratis fietsenstallingen
 • Breng in de Poort van Limburg de volgende zaken onder: moderne hedendaagse kunst, het RICK en de ROOS
 • Plaats in het centrum een dam- en schaakspel mogelijkheid. Het geeft plezier voor de spelers en voor de toeschouwers die het aantrekt. Betrek de schaakvereniging daar bij
 • Winkelleegstand voorkomen vanwege te hoge huurvraag. De gemeente moet de stok achter de deur hebben. Bijvoorbeeld door na 1 jaar leegstand de winkelbestemming van het pand te halen
 • Maak de op de promenades een duidelijk (rode) strook zichtbaar waarop fietsers mogen rijden
 • De singels zouden de trekker moeten zijn om te investeren met het beschikbare geld. Maak deze éénrichtingsweg, maak ze breder, ook de stoepen en zorg dat ze aantrekkelijk worden voor voetgangers door het plaatsen van bankjes, groen etc.
 • Glazen aanbouw en winkeltje in Jacob van Horne museum realiseren
 • Instellen van stadsambassadeurs
 • “koellokkers” in de stad plaatsen. Dit zijn koelelementen waar bezoekers hun gekochte bederfelijke waren in kunnen onderbrengen. Middels een kleine vergoeding betaalt zich dit terug
 • Digitaal investeren voor promotie, bijv. door een stadsAPP
 • Zet een kunstenaar in als coördinator om een verbinding te maken tussen spiritualiteit (beleving, raken etc.) en kunst
 • Verklein het winkelgebied, want winkelen anno nu is totaal anders als vroeger
 • Maak een voetgangersbrug over de buik van Verheggen op de singel
 • Alle flats en platte daken van Weert centrum benutten voor zonnepanelen + batterijopslag, 20% levert dit op van de te bereiken doelstelling voor energieneutraliteit
 • Geen van de deelnemers wist van de regenton actie van april 2016 (zie flyer). De gemeente kan een nieuwe actie opzetten; viseer vooral ook de centrumpanden
 • Het centrum kan je gemakkelijk vergroenen door daar waar mogelijk in het centrum langs de gevels van huizen een strook beplanting te verwezenlijken. (zie folder Heerlijk Weert Actie stoeptegel eruit)
 • Standbeeld van Philips van Montmorency en zijn 2 kompanen (met uitleg)
 • De middeleeuwse waterput opbouwen als attractie
 • Ieder jaar een kunstenaarsmarkt (als onderdeel van het Cultureel Lint) – open voor alle kunstenaars (in de dop en professioneel)
 • Laat een trein op zonne-energie lopen zoals in Vlissingen of in Nijmegen (over de singels, en vanaf een centraal parkeerterrein aan de rand), vooral voor evenementen (http://zonnetreinzeeland.nl/ of https://zonnetrein-nijmegen.nl/ of http://www.zonnetreinmaastricht.com/ )
 • Rijke historie laten zien met gevelreconstructies
 • Gangenstelsel toegankelijk maken
 • Vrachtverkeer buiten de binnenstad houden; winkels bevoorraden met elektrisch aangedreven karretjes of bestelwagens
 • Meer richten op Belgisch publiek, PR naar tijdschriften en VVV in grensstreek B
 • Ontmoetingsplek zonder verplichting tot consumptie, maar voorzien van spelmogelijkheden (schaakborden, dam- en goborden, schaakbord op straat, … piano op straat à spontane concerten)
 • Lezingen organiseren war veel mensen op afkomen (bijv. de ‘geluksgoeroe’ Leo Bormans)
 • Creëer verrassingen in het straatbeeld
 • Pop-up stores en experimentele winkels – stel daarvoor gratis ruimte (leegstaande panden) ter beschikking – geen paracommercie
 • De oude streek- en stadsverhalen bundelen en presenteren
 • Verticale tuinen en stadstuinen (groente, kruiden, vruchten) met winkeltje
 • Straatmuzikanten werven; optredens tussen bomen aan Rafaelpad
 • Evenementen achter de poorten (kunst, muziek, …). Neem een voorbeeld aan ‘achter de poorten’ in Buggenum

Bij vraag 2:

 • Verplaats de zaterdagmarkt naar het Q-park; er is te veel overlast voor bezoekers, en beperken de belangstelling voor kerk en museum
 • Het gemeente archief moet niet naar niveau -2 verplaatst worden. Je kunt erop wachten dat het een keer onder water komt te staan
 • Paal en perk stellen aan gevelreclame
 • Geen retentiebekken, wel grachten; is aantrekkelijker
 • Oranje verlichting toepassen (maakt details minder goed zichtbaar)
 • Op Martinuskerk alleen passende beelden projecteren (niet grafitti)
 • Vermijd plastic bekers bij evenementen, zoek alternatief via Moonen Packaging – ga voor kwaliteit!
 • Onder appartementsgebouwen geen commerciële verdiepingen op de begane grond. Reserveer deze voor ontmoeting en voorkom leegstand
 • Geen reclameborden meer voor de winkels op de promenade.

Enkele sfeerbeelden van deze avond