Skip to main content

Reactie DUS Weert op Meerjarenbegroting 2020

By 5 november 2019november 13th, 2019Actueel Nieuws

Geachte inwoners van Weert,

Op donderdag 7 november 2019 behandelt de Gemeenteraad van Weert de Begroting 2020. Deze begroting, die door het College van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad wordt aangeboden, is het ‘huishoudboekje’ van de Gemeente Weert voor het jaar 2020.

De samenvatting van voorstellen, verzoeken en wensen van DUS Weert als reactie op de door het College van B&W aangeboden meerjarenbegroting 2020 kunt u lezen door op deze link te klikken.

Hieronder staan enkele door DUS Weert bij de begrotingsbehandeling (mede)ingediende Moties en Amendementen. Door op de link te klikken leest u de volledige versie van het betreffende stuk.