Skip to main content

Raadslid Conny Beenders stelde vragen over de plannen voor het Beekstraatkwartier

Raadslid Conny Beenders van DUS Weert stelde vragen over het onderstaande besluit van het College van B&W met betrekking tot het onderhoud en verhuur van woningen in het Beekstraatkwartier.

Het College van B&W besloot het volgende:

  • Akkoord te gaan met het voorstel om bij slechtere staat van de woning geen nieuwe huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan maar een gebruiksovereenkomst voor bepaalde tijd.
  • Akkoord te gaan met het voorstel om de woningen met een gebruiksovereenkomst te onttrekken aan de wachtlijst en de toekenning van de woning via OCSW/WIZ en/of Wonen Limburg te laten plaatsvinden.
  • Akkoord te gaan met het bijstellen van de huurprijs van de woningen bij een toename van technische slijtage van de woning met als gevolg een verminderde technische staat van onderhoud.
  • Akkoord te gaan met het voorstel om In gesprek te gaan met de huurders met een overeenkomst voor onbepaalde tijd over vervangende woonruimte.


Raadslid Conny Beenders van DUS Weert stelde hierop verschillende vragen die hieronder te lezen zijn.