De volgende onderwerpen zullen door DUS Weert de komende raadsperiode eveneens worden  geagendeerd:

  • Het opwaarderen van de singels tot volwaardig deel van de binnenstad.
  • In een proef wordt de stadsdistributie gekoppeld aan de invoering van een toeristisch e zomer zonnetrein voor de binnenstad en omgeving, dit in samenwerking met het bedrijfsleven.
  • Er wordt een meerjarenbeleid van tien jaar gehanteerd voor het economisch en duurzaamheidsbeleid dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
  • Het subsidiebeleid wordt herijkt waarbij er een relatie wordt gelegd met leefbaarheid, levendigheid, inhoudelijke activiteiten en fysieke voorzieningen zoals gebouwen en velden.
  • Er wordt beleid ontwikkeld ter voorkoming van oneerlijke concurrentie tussen de reguliere horeca en gesubsidieerde instellingen waarbij het uitgangspunt het landelijk beleid ter bevordering van de volksgezondheid is.
  • Er wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de wensen, behoeften en knelpunten van oudere inwoners van Weert (het hoogste aantal inwoners in Weert bevindt zich in de leeftijdsklasse tussen 50 en 75 jaar). Op basis daarvan zal een uitvoeringsagenda inclusief speerpuntenprogramma worden vastgesteld.
  • Er wordt een positieve bijdrage geleverd aan de discussie rond de invoering van een basisinkomen  aangezien dit leidt tot meer maatschappelijke participatie.
  • Experimenteren met een burger begroting waarbij waar mogelijk de uitvoering en verantwoordelijkheid bij de inwoners komt te liggen.

Terug naar het overzicht