Veilige leefomgeving

Het borgen van veiligheid is een taak van de overheid en een basisbehoefte van de inwoners. Een veilige sociale en fysieke leefomgeving is daarbij essentieel.

Actiepunten DUS Weert 2018 – 2022

  • Strikt handhaven, ook bij kleine overlast gevende vergrijpen.
  • Aanpakken van druggerelateerde overlast via boetes, taakstraffen en locatieverboden. Hierbij geldt ‘lik op stuk’ – /’zero tolerance’ – beleid.
  • Meer inzet van buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) in de openbare ruimte.
  • Vergroten van de zichtbaarheid van de politie in de wijken door vraaggerichte inzet vanuit de wijken.
  • Geen proef met legale wietteelt.
  • Camerabewaking wordt integraal onderdeel van het veiligheidsbeleid.

Terug naar het overzicht