Algemeen

Het borgen van veiligheid is een taak van de overheid en een basisbehoefte van de inwoners. Een veilige sociale fysieke leefomgeving is daarbij noodzakelijk.

Ondermijning

De georganiseerde criminaliteit kent geen grenzen en wint terrein in Nederland. Ondermijnende criminaliteit is een gevaar voor de samenleving. Het raakt mensen in de eigen straat. De invloed van de onderwereld op de bovenwereld wordt groter. Voorkomen moet worden dat deze criminaliteit, ook in onze regio, machtiger wordt.

Volgens een aantal burgemeesters in Nederland faalt op dit moment de aanpak van de georganiseerde misdaad. Zonder extra geld en menskracht bij politie, openbaar ministerie en rechterlijke macht is het tij volgens deze burgemeesters niet meer te keren. Daarom is een langjarige integrale aanpak en wetgeving nodig die nauwe samenwerking vereist tussen, onder andere banken, politie, justitie, het Rijk, de provincies en de gemeenten. De lokale ambitie ”Weert weerbaar tegen Ondermijning” dient structureel in het beleid en de begroting te worden verankerd.

Actiepunten DUS Weert 2022 – 2026

  • Strikte controle en handhaving ook bij kleine overlast gevende vergrijpen.
  • Integrale aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit/witwaspraktijken middels intensieve bovenregionale, landelijke en internationale samenwerking.
  • ‘Zero tolerance’ bij druggerelateerde criminaliteit en overlast.
  • Zichtbaarheid boa’s (en politie) binnen de gemeente vergroten door goed te luisteren naar signalen uit de samenleving.

Terug naar het overzicht