Gelijke kansen voor iedereen

Het onderwijs biedt gelijke kansen aan iedereen. Inhoudelijk is het onderwijs erop gericht om kinderen en jongeren voldoende algemene ontwikkeling en specifieke kennis te laten vergaren. Het onderwijs sluit enerzijds aan bij de belangstelling en competenties van de leerling en anderzijds op de behoeften van het bedrijfsleven.

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

In het kader van de ontwikkeling van kennis en innovatie dient de relatie tussen onderwijs, ondernemers en overheid te worden versterkt. De gemeente heeft hierin een regisserende rol. De spanning op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de snelle maatschappelijke ontwikkelingen nopen tot aanvullend beleid.

Actiepunten DUS Weert 2018 – 2022

  • Er is basisonderwijs in elke wijk of dorp.
  • Schoolgebouwen worden multifunctioneel gebruikt.
  • Onderwijsgebouwen in Weert voldoen aan de wettelijke eisen.
  • Er wordt in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven extra aandacht besteed aan ‘een leven lang leren’ en onderwijs voor ouderen.

Terug naar het overzicht