Openbare ruimte als hart samenleving

Een goed bereikbare gemeente is een randvoorwaarde voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling. De openbare ruimte is het hart van de samenleving. Daar komt iedereen samen. Goed onderhouden straten en pleinen voorkomen verpaupering en vandalisme. Goed functionerende winkel strips dragen bij aan de leefbaarheid van dorpen en wijken. De Dries is de entree van de wijk Keent, deze oogt op dit moment als een ‘achterkant’ – gebied.

Actiepunten DUS Weert 2018 – 2022

  • Het bestaande parkeerbeleid wordt herijkt en aangepast aan de actualiteit vanwege de toegenomen parkeerdruk in de wijken rond het centrum.
  • Schoon, heel, veilig, betaalbaar en bereikbaar zijn de kernbegrippen voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
  • Het invoeren van stadskantonniers en wijkteams die verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn voor alle aspecten van het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte in de binnenstad en in wijken en dorpen.
  • Bezien of het fietsen op de promenades kan worden uitgebreid.
  • De gevolgen van elektrisch vervoer (laadpalen) en de afwikkeling van het verkeer zijn onderdeel van de planvoorbereiding bij de voorbereiding van bouwplannen.
  • De herinrichting van de Dries wordt als prioriteit opgevoerd, bij voorkeur via de werk met werkmethode, dit betekent inclusief de aanpak van riolering en waterleiding

Terug naar het overzicht