Sluitende begroting

De gemeente voert een strak financieel beleid dat is gericht op een meerjarig sluitende begroting en het aflossen van schulden. Schulden zijn immers de lasten van de toekomst.

Actiepunten DUS Weert 2018 – 2022

Geen lokale lastenverhoging behalve de inflatie.

  • Niet me er geld uitgeven dan erbinnen komt.
  • Jaarlijkse herijking van de schuldpositie (begroting/grondbedrijf) van de gemeente in relatie tot de gemeentelijke balanspositie (bezittingen/schulden) en de solvabiliteit (financiële weerbaarheid) van de gemeente in het kader van het financieel risicomanagement.

Terug naar het overzicht