Sluitende begroting

De gemeente voert een solide financieel beleid met zo laag mogelijke gemeentelijke lasten voor iedereen.

Actiepunten DUS Weert 2022 – 2026

Geen lokale lastenverhoging behalve de inflatie.

  • Een structureel sluitende meerjarenbegroting.
  • De structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten.
  • Het weerstandsvermogen en de solvabiliteit blijven op peil.
  • De gemeentelijke belastingen stijgen niet met een hoger percentage dan de inflatie.
  • Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor de hervorming/aanpassing van de lokale belastingen en heffingen.

Terug naar het overzicht