Nieuwe ontwikkelingen binnenstad

Het hart van de stad moet kloppen, investeren in de binnenstad blijft noodzakelijk. Een nieuwe stedelijke ontwikkeling is de exploitatie van Start Ups (vernieuwende concepten) en Pop – Ups (tijdelijke winkels) in leegstaande gebouwen. In de regel geschiedt de exploitatie van deze nieuwe concepten onder andere voorwaarden dan een reguliere exploitatie. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden wordt het beleid aangepast. Leegstand van panden wordt samen met andere partijen op een integrale manier bestreden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaringen van andere gemeenten.

Blurring of branchvervaging

De grenzen tussen de traditionele horeca als drank – en maaltijdverstrekkers en de detailhandel vervagen in snel tempo (branchevervaging). Steeds vaker worden detailhandel, horeca en dienstverlening binnen één ruimte gecombineerd. Dit noemt men ‘blurring’. Het vergunningenbeleid zal worden aangepast aan deze nieuwe ontwikkeling.

Actiepunten DUS Weert 2018 – 2022

  • Flexibiliseren van bestemmingsplannen wordt ingezet als instrument om leegstand te bestrijden.
  • Startups en Pop – ups kiezen binnen vijf jaar voor een reguliere exploitatie wanneer ze zijn gevestigd in gebouwen die eigendom zijn van de gemeente of van een door de gemeente gesubsidieerde instelling/organisatie.
  • Stimuleren van het wonen boven winkels.
  • Het ontwikkelen van het gebied rond het Kasteel op de Biest, dit biedt kansen om de Oelemarkt om te vormen tot een historisch stadsplein.
  • Niet verhogen van de parkeertarieven in de binnenstad.
  • Invoeren gratis parkeren van de eerste drie uur onder het voormalig gemeentehuis aan de Beekstraat.
  • Er komen in de binnenstad tenminste twee gratis, bewaakte fietsenstallingen, waarvan het beheer wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van re – integratie.
  • Ontwikkelen van een ‘instrumentenkoffer’ om langdurige leegstand (en verpaupering) van panden in de binnenstad te voorkomen.
  • Aanpassen van het vergunningenbeleid op het gebied van horeca en detailhandel aan de nieuwe ontwikkeling.

Terug naar het overzicht