Economische groei en werkgelegenheid

Kennis, innovatie, veiligheid en bereikbaarheid zijn de vier pijlers waarop de economische ontwikkeling van Weert verder vorm krijgt. Een goede relatie met bestaande bedrijven en het aantrekken van nieuwe bedrijven is noodzakelijk voor lokale economische groei en werkgelegenheid. Eindhoven als slimste regio kan voor Weert dienen als katalysator en springplank voor economische ontwikkeling.

Actiepunten DUS Weert 2018 – 2022

  • Intensivering van de samenwerking met de regio Zuidoost – Brabant.
  • Bevorderen van e en flexibel vestigingsklimaat met oog voor de wensen van ondernemers.
  • Samen met onderwijs en bedrijfsleven investeren in innovatie ten behoeve van toekomstige werkgelegenheid (o.a. vraaggerichte onderwijsprogramma’s).
  • Ondersteunen van bedrijven bij passen de grondaankopen, huisvesting en werving van personeel.

Terug naar het overzicht