Duurzaam en energie-neutraal

Weert wil een duurzame gemeente zijn. In een duurzame wereld zijn mens (people), milieu (planet) en economie (prosperity /welzijn) met elkaar in evenwicht. De aarde (grondstoffen) wordt hierdoor niet uitgeput. De overheid streeft naar een energie neutrale samenleving in 2050. Nieuwbouwwoningen zullen binnen afzienbare tijd geen gasaansluiting meer hebben. Weert streeft ernaar om zowel bij nieuwbouw als bij  bestaande bouw in te zetten op energieneutraliteit.

Actiepunten DUS Weert 2018 – 2022

  • Er wordt een stimuleringspakket uitgewerkt om te streven naar energieneutraliteit.
  • Er wordt een duurzaamheidsparagraaf toegevoegd aan de jaarlijkse begroting ( inclusief de nodige monitoring).
  • De gemeente streeft, in samenwerking met het bedrijfsleven, naar een circulaire economische ontwikkeling (optimaal hergebruik van grondstoffen).
  • Natuur – en milieueducatie in het onderwijs wordt gestimuleerd om bij te dragen aan bewustwording van het verantwoord omgaan met onze leefomgeving.

Terug naar het overzicht