Aantrekkelijke gemeente

Weert is een gastvrije gemeente die haar bezoekers, en de inwoners, een warm welkom biedt. Toerisme en recreatie krijgen een steeds grotere betekenis als economische factor. Weert hecht aan culturele gebruiken en tradities maar heeft ook oog voor nieuwe ontwikkelingen. Cultuur en sport dragen bij aan een evenwichtige ontwikkeling en sociale weerbaarheid van de mens. Sport neemt in het gemeentelijke beleid een belangrijke plaats in. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat muziek (muziek maken en naar muziek luisteren) een positieve invloed heeft op de ontwikkeling en geestesgesteldheid van de mens.

Actiepunten cultuur DUS Weert 2018 – 2022

 • Samenwerking tussen de culturele instellingen en verenigingen is een harde randvoorwaarde bij het subsidiebeleid.
 • Professionele instellingen en culturele initiatieven dienen maximaal in te zetten op eigen in komsten.
 • Subsidies zijn aanvullend en niet bepalend.
 • Bij de uitvoering van culturele activiteiten wordt, bij voorkeur, de openbare ruimte als podium gebruikt.
 • Culturele vorming in het onderwijs wordt gestimuleerd.
 • Muzikale activiteiten in het basisonderwijs en in instellingen voor ouderen worden gestimuleerd, dit in samenwerking met lokale culturele instellingen en muziekverenigingen.

Actiepunten sport DUS Weert 2018 – 2022

 • De basis van het sportbeleid is het behoud van sportvoorzieningen die afgestemd z ijn op de behoeften in relatie tot de leefbaarheid.
 • Een optimaal gebruik van sportvoorzieningen en multifunctioneel gebruik door samenwerking tussen sportverenigingen/scholen.
 • Herijking van het beleid ten aanzien van topsport (o.a. paardensport, basketbal en volleybal).
 • Topsporters hebben een voorbeeldfunctie en vervullen de rol van ambassadeurs voor de gemeente.
 • Herijking van het beleid ten aanzien van breedtesport; breedtesport wordt aangevuld met laagdrempelige sportieve recreatie gericht op het dagelijks bewegen.
 • Ieder kind krijgt zwemles, indien noodzakelijk wordt het schoolzwemmen heringevoerd.

Actiepunten recreatie DUS Weert 2018 – 2022

 • Toerisme en recreatie worden bevorderd door een goed verzorgde binnenstad, een aantrekkelijk buitengebied en evenementen die een herhaalbezoek bevorderen.
 • Weert werkt op het gebied van toeristisch beleid samen met private investeerders en organisatoren van evenementen.

Terug naar het overzicht