Voorkomen werkloosheid en armoede

Proactief arbeidsmarktbeleid voorkomt werkloosheid en armoede. Inkomen en werk staan centraal. Een bedreiging voor de lokale arbeidsmarkt zijn langdurige werkloosheid, vergrijzing en ontgroening. Door de komst van de Participatiewet verdwijnt de instroom in de sociale werkvoorziening.

Bevorderen maatschappelijke participatie

Jongeren verlaten de gemeente of komen na hun studie niet terug. De gemiddelde leeftijd in de gemeente wordt steeds hoger. Weert bevordert de maatschappelijke participatie van haar inwoners door het bieden van ondersteuning gericht op het verbeteren van de financiële en maatschappelijke positie.

Actiepunten DUS Weert 2018 – 2022

  • Vormgeven aan proactief arbeidsmarktbeleid samen met de regiogemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven.
  • Heroriënteren op de toekomst van De Risse en de rol van de gemeente bij de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.
  • Armoedebestrijding, in combinatie met schuldhulpverlening, gericht op het voorkomen van armoede en het bevorderen van maatschappelijke participatie.
  • Aandacht geven aan de middengroepen (opleiding/inkomen/leeftijd) bij de toegang tot ondersteunende maatregelen aangezien deze groe p tussen wal en schip dreigt te raken.
  • Aanstelling van gemeentelijke arbeidsmakelaars die, op basis van netwerkcontacten, mensen met een uitkering weer aan werk helpen.
  • Het schrappen van belemmerende gemeentelijke regelgeving voor ondernemers zodat mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt meer kans maken op werk.
  • Het jaarlijks aanbieden van stageplaatsen als opstap naar een reguliere baan.
  • Gesubsidieerde instellingen de verplichting opleggen om stageplaatsen aan te bieden.

Terug naar het overzicht