DUS Weert samenvatting

 • Een schone en goed onderhouden gemeente.
 • De binnenstad als het kloppend hart.
 • Ondernemers de ruimte geven om te ondernemen.
 • Parkeertarieven zijn geen gemeentelijke melkkoe.
 • Zorgen voor voorzieningen op maat voor sport en cultuur.
 • De stad als podium: ‘urban sport’, muziek, dans en kunst stimuleren.
 • Van het gas af. Geen dwang en zonder extra kosten.
 • Weert inclusief. Iedereen kan meedoen in Weert.
 • Uitdagend en vast werk in Weert en de regio.
 • Voldoende en betaalbare woningen.
 • Leefbare wijken en dorpen met goede voorzieningen.
 • Wijk- en dorpsraden aan zet.
 • Gezond leven en vitaal oud worden in Weert.
 • Het vestigingsklimaat voor jongeren/studenten verbeteren.
 • Economische groei en zorg voor het milieu gaan hand in hand.
 • Een waardevol platteland nu en in de toekomst.
 • Adequaat onderwijsaanbod voor jong en oud.
 • Lezen en leren stimuleren.
 • Aandacht voor mensen die het moeilijk hebben.
 • Menswaardige zorg bij u in de buurt.
 • Zo snel mogelijk van bijstand naar werk.
 • Niemand groeit op in armoede.
 • Saneringskredieten zorgen voor perspectief.
 • Veilig thuis en op straat.
 • Controle en strikte handhaving.
 • Geen plaats voor overlast en crimineel gedrag.
 • Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.
 • Geen hogere gemeentelijke belastingen behoudens de inflatie.
 • Communiceren in begrijpelijke taal, mondeling, digitaal en op papier.

Verantwoording actieprogramma DUS Weert.

Het actieprogramma bevat naast concrete actiepunten ook een aantal wensen, doelen en doelstellingen. Voorafgaand aan de formele besluitvorming door de raad dienen deze actiepunten nog nader te worden ingevuld, uitgewerkt en doorgerekend. Dat gebeurt op basis van het te kiezen ambitieniveau, het daarbij te voeren beleid, de benodigde financiën en de wijze van uitvoering.

Dit Actieprogramma is met zorg samengesteld. De inhoud is gebaseerd op de kernwaarden en kernwoorden van DUS Weert. De informatie komt voort uit consultatie van de leden, informatie via sociale media, vrije nieuwsgaring, informatie van deskundigen en de inbreng van inwoners en bezoekers van Weert.

VRIJWARING

Voor alle informatie in dit Actieprogramma geldt:
Onder voorbehoud van regelgeving als gevolg
van de Corona pandemie.

 

Terug naar het overzicht