Skip to main content

De politiek nader bekeken

DUS Weert en CDA vragen voor steun aan Weerter Horeca

By Moties & Amendementen

Tijdens de raadsvergadering van 15 december hebben het CDA en DUS Weert samen een amendement ingediend waarmee men de Weerter horecaondernemers een steun in de rug wil geven. Vooral de horeca is als gevolg van alle Corona-maatregelen de laatste tijd al erg hard geraakt.

Het CDA en DUS Weert deden samen een voorstel om een aantal lokale belastingen te laten vervallen, welk uiteindelijk werd gesteund door de voltallige gemeenteraad. Hiermee worden de tarieven voor een nachtvergunning en de precariobelasting voor 2021 op € 0,00 gezet.

Foute berekening OZB tarieven 2021; inwoners gaan teveel betalen

By Moties & Amendementen

Raadslid van den Bergh van de VVD heeft vragen gesteld over de stijging van het OZB-tarief. Navraag leert dat er een formulefout is gemaakt. Concreet betekent dit dat de inwoners van Weert, gezamenlijk, 229.000 euro te veel betalen.

DUS Weert is net als de VVD van mening dat deze fout gecorrigeerd dient te worden ten voordele van de inwoners. Tijdens de commissievergadering is hier zowel door raadslid van den Bergh (VVD) als raadslid Beenders-van Dooren (DUS Weert) over gesproken.

In de raadsvergadering van dinsdag 15 december dienen de VVD en DUS Weert samen een amendement in om deze fout te corrigeren.

 
UPDATE: 16-12-2020.

  • Het amendement ingediend door DUS Weert en de VVD werd ter vergadering door alle andere fracties, behalve Weert Lokaal, mede-ingediend en werd evenals het geamendeerde raadsvoorstel aangenomen met unanieme stemmen.
  • Met het aannemen van dit geamendeerde raadsvoorstel besloot de gemeenteraad dat de inwoners van de gemeente Weert niet de dupe mogen worden van de gemaakte formulefout van de gemeente.

Paaltjes Maaseikerweg: verklaring van Fractievoorzitter

By Actueel Nieuws

De afgelopen weken is er op sociale media veel aandacht voor de gemeentelijke pilot om op de Maaseikerweg snelheidsremmers aan te brengen. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van een mislukte pilot.

Op sociale media wordt regelmatig gewezen richting DUS Weert en naar een commissielid van DUS Weert, de heer Weekers. De heer Weekers woont aan de Maaseikerweg. De suggestie wordt gewekt dat de heer Weekers de hand heeft gehad in de aanleg van de genoemde snelheidsremmers.
Read More

In dankbare herinnering aan Toon van den Akker († 25-11-2020)

By Actueel Nieuws

Op 25 november 2020 is de heer Toon van den Akker, gewaardeerd lid van DUS Weert, overleden, in de leeftijd van 85 jaar. Zijn inzet voor de Weerter gemeenschap was groot. Toon was een sociaal betrokken en gedreven man. Een van zijn gevleugelde opmerkingen tijdens raadsvergaderingen was: “en wat zegt het maatschappelijk middenveld hiervan?

Toon dank voor alles. Rust zacht.

Het bestuur en de fractie van DUS Weert wensen zijn vrouw Jeanne en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

Bestuur DUS Weert doet WOB-verzoek aangaande COA-gelden

By Actueel Nieuws

Het bestuur van DUS Weert heeft een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur bij het college van B&W Weert, het zogenaamde WOB-verzoek.

Deze stap is nodig om vervolgstappen te kunnen nemen in het proces van waarheidsvinding over de COA-gelden. Er zijn nog steeds belangrijke vragen die onbeantwoord zijn en met dit eerste WOB-verzoek proberen wij antwoorden boven tafel te krijgen.

Lees hier het door DUS Weert ingediende WOB-verzoek.

Wilt u weten wat een WOB-verzoek nu precies is?
Lees dan hier wat een WOB-verzoek nu precies is.

Zie Ginds Komt De Stoomboot …

By Actueel Nieuws

Beste inwoners van Weert,

De Sinterklaascoalitie bestaande uit Weert Lokaal, VVD, CDA gesteund door D66 heeft de afgelopen drie jaar flink gestrooid met geld. Met als gevolg dat Weert miljoenen euro’s tekort komt op het huishoudboekje en dat het spaargeld van de gemeente flink is geslonken.

Dat strooien van de Sinterklaascoalitie gaat in 2021 gewoon door tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in Maart 2022. Pas daarna wordt er flink bezuinigd.

Die bezuinigingsplannen worden de komende maanden gemaakt. Weert Lokaal denkt aan het verhogen van de lokale lasten voor de burgers. De VVD oppert bezuinigingen op armoedebestrijding, leefbaarheid en cultuur. Maar ……..
Read More