Skip to main content

PLAN VERSTERKING STADSHART.

By 3 april 2017september 29th, 2019Actueel Nieuws

De raadsvergadering van 29 maart 2017 door Conny Beenders-van Dooren.

Op de agenda onder meer:

 • Plan Versterking stadshart Weert.
 • Weert-West en omgeving Lichtenberg.

Laat ik beginnen met:

PLAN VERSTERKING STADSHART.

DUS Weert vindt het, in zijn algemeenheid, een goede zaak dat werk wordt gemaakt van versterking van het Stadshart.

Er ligt een zeer ambitieus plan voor. Zeker de moeite waard om samen met inwoners, bezoekers, winkeliers, pandeigenaren en betrokken partijen te kijken wat we daarvan zouden willen en kunnen uitvoeren.

Alle plannen staan in een uitvoeringsprogramma. Om als raad nog voldoende inspraak te kunnen genereren heeft DUS Weert een amendement ingediend om het raadsvoorstel te veranderen van vaststellen uitvoeringsprogramma naar kennis nemen van het uitvoeringsprogramma. Dit amendement wordt unaniem aangenomen.

Het voorstel van het College is om het uitvoeringsprogramma vast te stellen. DUS Weert is echter van mening dat het vaststellen van het uitvoeringsprogramma niet wenselijk is omdat op die manier de invloed die de raad nog kan uitoefenen op de keuze voor projecten te niet wordt gedaan. Tijdens het uitvoeringstraject moet er ruimte zijn voor aanpassing en actualisering van de projecten

Bij de indiening van de afzonderlijke voorstellen kan alsdan een finale afweging worden gemaakt over projecten en investeringen.

WEERT-WEST EN OMGEVING LICHTENBERG.

Grondruil met de stichting Provisus waardoor de gemeente de Lichtenberg in eigendom krijgt. Provisus wordt eigenaar van de voormalige sportvelden van het Bisschoppelijk College.

De gemeente verkoopt complex de Lichtenberg, Boostenzalen, boerderij de Helmonder en bijgebouwen aan HQ voor € 778.656,-

Inrichten openbaar gebied omgeving Lichtenberg € 816.000,-

DUS Weert heeft tegen het totale voorstel gestemd.

 • Allereerst vinden wij dat er een openbare aanbesteding had moeten plaatsvinden. Als je in de huidige verkoopovereenkomst geen voorwaarden en verplichtingen mag opnemen omdat je dan openbaar moet aanbesteden vinden wij de huidige gang van zaken niet correct.
 • De plannen rondom de hele ontwikkeling van het gebied de Lichtenberg hebben wij nergens kunnen inzien. Het doel is het versterken van de hippische sport in Weert. Daarnaast is het Complex Lichtenberg een aanvulling voor de zaken die HQ op het KMS terrein exploiteert.
 • De gemeente doet een bijdrage van ongeveer
  € 150.000,- in de openbare ruimte van de Lichtenberg (geen staatssteun maar minimis regeling).
 • De huidige gebruikers van de Lichtenberg en van de Helmonder, Kunstcentrum, T.C. Lichtenberg en Petanque club weten niet waar ze aan toe zijn.
 • De omwonenden, de belanghebbenden, de inwoners van Weert kortom wij allemaal weten niet wat de impact op de omgeving zal zijn. Zonder plannen weet je immers niets.

DUS Weert is van mening dat dit voorstel geen inzicht geeft in tal van zaken:

 • Wat mag er wel en niet op het terrein?
 • Wordt openluchttheater De Lichtenberg wel of niet gerestaureerd?
 • Welke en hoeveel evenementen mogen er worden georganiseerd?

En zo zijn er nog tal van vragen meer. .

B&W stellen dat de antwoorden in het bestemmingsplan staan wat wel en niet mag. Maar daar schieten we niets mee op want dan ken je het plan Weert-West nog niet.

Als voorbeeld het distributiecentrum van de Lidl. Als de Lidl bij de aankoop van de grond gezegd zou hebben een bedrijfshal te bouwen zonder een plan in te leveren, dan was de transactie niet doorgegaan.

Waarom dan nu wel een transactie zonder plan?