Skip to main content

Mijn naam is Huub van den Brand, geboren op 7 februari 1949 in Tilburg.

Getogen vanaf mijn 4e levensjaar in Weert.
Lagere school op Fatima en de Biest.
Daarna HBS-A op het College in Weert.

Gaan werken bij Aquarius Machinefabriek afdeling verkoop, verantwoordelijk voor de verkoopadministratie en de export en transport van lollie- en verpakkingsmachines.

Later is Aquarius overgegaan naar CFS en thans heet het Gea.
Bij Aquarius Machinefabriek 20 jaar lang voorzitter ondernemingsraad.

Mijn grootste hobby is zingen, maar ook melodieën maken op keyboard of gitaar.

Jarenlang lid geweest van kerkkoor op de Biest, het latere Vivace en het toenmalige Weerter Operette Koor, thans WOKMuziektheater. Tevens voorzitter en andere bestuursfuncties bekleed van deze vereniging, evenals later van de Stichting Weerter Operettes en Musicals. Thans nog lid van het Weerter Mannenkoor en van gemengde Zangvereniging Creatura, tevens bestuurslid van laatstgenoemde.

Daarnaast een aantal jaren partij-secretaris geweest van Weert Lokaal.

Grote interesse in wat mensen beweegt en dus ook in de politiek en wil graag mensen vooruit helpen. Steunfractielid van DUS Weert. Voorstander van een eerlijke, respectvolle en snelle behandeling van problemen die zich voortdoen in het maatschappelijke verkeer van mensen zonder zich te moeten houden aan partijpolitieke verhoudingen.

Ik ben zeer geïnteresseerd in de medemens en vooral diegenen die het nodig hebben.

Mijn passie is voornamelijk zingen en muziek maken en alles wat met theater te maken heeft. In bredere zin dus cultuur en alles wat cultuur betekent. Cultuur zorgt er voor dat mensen zich prettig voelen en wat is er nu leuker dan mensen die zich prettig voelen. Blijdschap alom. Daar ga ik voor. Daarnaast wil ik me inzetten voor iedereen, maar vooral voor de ouderen, want die vormen toch de grootste groep in Weert.

Voorstander van:

Een open politiek waarin alle politici hun eigen mening verkondigen en het

debat in het openbaar wordt gevoerd aan de hand van een raadsprogramma.

Een eerlijke politiek waarin onafhankelijke volksvertegenwoordigers voor hun principes blijven staan en hun beloften aan de kiezers nakomen.

Een moderne politiek waarin de kiezers hun volksvertegenwoordiger direct kiezen en de kiezers zoveel mogelijk betrokken worden bij de politieke besluitvorming.

Een betrouwbare politiek, omdat direct gekozen volksvertegenwoordigers de belangen van de kiezers behartigen en niet de belangen van een partij of een coalitie van partijen.

Een daadkrachtige politiek, omdat partijonafhankelijke volksvertegenwoordigers snel kunnen beslissen, het bestuur controleren en onafhankelijke bestuurders zich richten op besturen en niet op partijpolitiek.

Een stabiele politiek doordat het partijonafhankelijke bestuur wordt gekozen voor langere tijd en niet afhankelijk is van het functioneren van coalities van partijen.

Een vrije politiek, omdat iedereen zich verkiesbaar kan stellen en gelijke kansen heeft te worden gekozen als volksvertegenwoordiger.

Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg!!

Huub van den Brand – 07.03.2017