Skip to main content

Paaltjes Maaseikerweg: verklaring van Fractievoorzitter

By 12 december 2020Actueel Nieuws

De afgelopen weken is er op sociale media veel aandacht voor de gemeentelijke pilot om op de Maaseikerweg snelheidsremmers aan te brengen. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van een mislukte pilot.

Op sociale media wordt regelmatig gewezen richting DUS Weert en naar een commissielid van DUS Weert, de heer Weekers. De heer Weekers woont aan de Maaseikerweg. De suggestie wordt gewekt dat de heer Weekers de hand heeft gehad in de aanleg van de genoemde snelheidsremmers.

Dat is niet correct. De heer Weekers is op generlei wijze betrokken geweest bij de aanleg van ‘de paaltjes’. Hij heeft, mede namens vele buurtgenoten, een probleem aangekaart waarop de gemeente heeft gereageerd met het aanbrengen van de wegversmalling. Sterker nog. De heer Weekers heeft de gemeente meteen gewezen op de gevaarlijke situatie die was ontstaan vanwege de wegversmalling.

Voor de goede orde. De heer Weekers zet zich al jaren in om de verkeersveiligheid in Weert te bevorderen. Dat deed hij al voordat hij politiek actief werd.

Verkiezingsprogramma’s staan er vol van: Betrek burgers bij de politiek en luister naar de mensen die zaken aanbrengen bij de overheid. Naast de kaderstellende en controlerende rol is de volksvertegenwoordigende rol een van de kerntaken van een raads- en commissielid. Welnu, dat is precies wat de heer Weekers in het verleden heeft gedaan en ook in de toekomst zal blijven doen. Met de volledige steun van de fractie van DUS Weert.

Rob van Dooren
Fractievoorzitter DUS Weert

(FOTO: Weert-de-Gekste)