Skip to main content

Opinie: Routeplanner cultuur-kompas of dwaalspoor

By 7 juni 2017september 29th, 2019Archief Column

Door Rob van Dooren

Onlangs heeft de gemeenteraad van Weert de Routeplanner Cultuur 2017/2020 vastgesteld. Voor de uitvoering van de nota wordt een bemiddelaar en een coördinator aangesteld. In de gemeentelijke Kadernota wordt alvast een ophoging van het experimentenbudget cultuur voorgesteld van 390 duizend euro.

Feitelijk is het primaire doel van deze Routeplanner om Weert in de toekomst mee te laten eten uit de ruif van het te verdelen cultuurgeld door Rijk en Provincie middels het landelijk en provinciaal Cultuurplan. Om Weert straks aan te laten sluiten bij deze cultuurplanperiode wordt, vooruitlopend op een nieuwe cultuurnota, tussentijds deze Routeplanner opgetuigd.

Nu is het nog maar de vraag of de cultuurinstellingen in Weert überhaupt in aanmerking kunnen komen voor deze cultuurgelden en onder welke condities dat dan moet gebeuren. Bovendien is het simpele feit dat er in de toekomst (heel misschien) cultuurgeld kan worden gevangen wel een erg magere motivering om daarvoor nu alvast veel geld uit te geven. Maar goed, de Raad heeft beslist.

Daarbij valt het op dat één aspect in de Routeplanner Cultuur totaal ontbreekt: Volkscultuur. Al de tradities en gebruiken die zo kenmerkend zijn voor Weert. Die van Weert, Weert maken. Onze identiteit. De ‘ziel’ van onze gemeenschap. Wie daaraan voorbij gaat mist de verbinding tussen hoofd, hart en ziel. En laat het in de kunsten nu juist dáárom draaien!

Instellingen die, voor hun activiteiten, in aanmerking willen komen voor een subsidiebijdrage vanuit de landelijke en provinciale pot cultuurgeld moeten aan allerlei voorwaarden voldoen. Beoordelingscriteria zijn onder andere: Een sluitende begroting, kwaliteit, educatie, participatie en gemeenschappelijke waarde. In de komende cultuurplanperiode zal bovendien bij de beoordeling van aanvragen meer de nadruk komen te liggen op aanvragen met een regionale samenhang.

Alles overwegende had het gemeentebestuur wellicht meer geduld moeten hebben. Men had de komende jaren beter in kunnen zetten op het bevorderen van regionale culturele samenwerking. Op basis daarvan had men dan samen met de culturele instellingen, kunstenaars, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een vernieuwende en actuele Cultuurnota kunnen presenteren.

Haastige spoed is zelden goed.
Het risico is groot dat deze Routeplanner Cultuur een -Road To Nowhere-gaat worden.

Rob van Dooren.