Skip to main content

Open innovaties

Enquête weekmarkt Weert

By Open Innovaties

DUS Weert peilt, middels een enquête, de mening van bezoekers, marktkooplui en binnenstadondernemers over de weekmarkt van Weert.

AANLEIDING

In de gemeenteraadsvergadering van 23 november 2017 dienden 3 fracties een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ in. Het onderwerp was de herziening van het marktbeleid van Weert. Deze motie droeg het college op : de haalbaarheid en het draagvlak te onderzoeken van het wijzigen van het marktbeleid in bovenstaande zin en de raad hierover te informeren. Read More