Skip to main content

Onderwerp: Van der Valk hotel.

Na Alibaba lijkt er nu onzekerheid over de komst van een Van der Valk hotel op Kampershoek. De gemeente hecht veel waarde aan de komst van dit hotel. Nog onlangs werd door de Raad de verordening kansspelautomaten en speelautomaten 2011 gewijzigd teneinde de komst van het hotel te bevorderen.

Weert, 31 juli 2018

t.a.v:
Het College.

Betreft:
Verzoek om inlichtingen betreffende de initiatieven voor de bouw van twee hotels in Weert.

Onderwerp: Van der Valk hotel.

Na Alibaba lijkt er nu onzekerheid over de komst van een Van der Valk hotel op Kampershoek. De gemeente hecht veel waarde aan de komst van dit hotel. Nog onlangs werd door de Raad de verordening kansspelautomaten en speelautomaten 2011 gewijzigd teneinde de komst van het hotel te bevorderen.

  • Wanneer is er de afgelopen 12 maanden bestuurlijk overleg geweest met de provincie Limburg over de voorgenomen vestiging?
  • Wanneer is er de afgelopen 12 maanden bestuurlijk overleg geweest met de gemeente Nederweert over de voorgenomen vestiging?
  • Met welke andere regiogemeenten heeft het College de afgelopen 12 maanden overleg gevoerd over de voorgenomen vestiging?
  • Welke rol ziet het College voor zichzelf in de verdere ontwikkeling van dit project?
  • Gaat het College nog op een hoger niveau politiek actief worden om de komst van het hotel te bevorderen?
  • Hoe, en in welke fase, wordt de Raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in dit dossier?

Onderwerp: Hotel Centrum Noord.

  • Wat is de stand van zaken rond het initiatief voor de vestiging van een hotel op Centrum Noord door China Center Amsterdam B.V?
  • Hoe, en in welke fase, wordt de Raad geïnformeerd over de ontwikkelingen in dit dossier?

Dank voor uw reactie,

Rob van Dooren
Fractie DUS Weert