Skip to main content

Nieuws uit de Raad. Hoe wonderlijk kan het zijn

By 18 mei 2017september 29th, 2019Actueel Nieuws

Heel veel raadsleden waren het gisteravond tijdens de raadsvergadering eens dat de ringbanenvisie geen visie was maar een opsomming van knelpunten. Toch was er geen meerderheid te krijgen voor de Motie van DUS Weert.

DUS Weert is van mening dat je zonder visie ook niet over kunt gaan tot het uitvoeren van de knelpunten. Het moet duidelijk zijn wat de bedoeling is van de ringbanen en hoe we daar nu en in de toekomst mee omgaan. Geen hap snap beleid op basis van knelpunten daar past DUS Weert voor. Maar goed uiteindelijk werd de motie die wij samen hebben ingediend met de PvdA, Juist 495 ook mee ingediend door D’66 en het CDA. Jammer genoeg werd de motie niet aangenomen 13 voor 14 tegen ( coalitie VVD-SP-Weert Lokaal ).

 MOTIE

ONDERWERP: Ringbanenvisie

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d 17 mei 2017.

Overwegende dat:

  • De ringbanenvisie geen visie is maar een opsomming van knelpunten;
  • Het primaire doel nooit kan zijn het garanderen van een goed vestigingsklimaat en het functioneren van de ringbanen als ruimtelijk visitekaartje van Weert;
  • Het noodzakelijk is om de bedoeling van een ringbanenvisie te beschrijven;

Draagt het college op:

Voor de begrotingsbehandeling 2018 een nieuwe ringbanenvisie aan de raad voor te leggen waarbij de uitgangspunten:

  • een veilige en vlotte doorstroming voor alle verkeersdeelnemers
  • een voor omwonenden gegarandeerde geluidskwaliteit en luchtkwaliteit
  • ontlasten verkeer door het centrum

deel uitmaken van de visie.

En gaat over tot de orde van de dag.

DUS Weert                                       Juist495     PvdA      D’66       CDA

Conny Beenders-van Dooren