Skip to main content

Museum

By 26 oktober 2017september 29th, 2019Actueel Nieuws

Er is groen licht voor de renovatie en de herinrichting van het museum in Weert. Een majeur project. Een project waarvoor Weert diep in de buidel moet tasten. Zonder de 1 miljoen subsidie van de provincie was het een heel ander verhaal geweest.

In het hart van de stad tegenover de prachtige Sint Martinuskerk zullen straks de deuren opengaan van een totaal gerenoveerd gebouw. Met daarin een museum. En DUS Weert is net als u benieuwd hoe de binnenkant eruit zal gaan zien. De presentaties zien er veelbelovend uit.
Wethouder #GeertGabriels heeft toegezegd dat alles binnen het budget van ruim 4 miljoen euro zal blijven. Dit is exclusief de exploitatiekosten.

Ook zal het advies van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, dat naar aanleiding van het definitieve schetsontwerp zal komen, worden opgevolgd.

Ook dient er in de exploitatie van het museum e.e.a. te worden veranderd. Denk hierbij aan een meer professionele en bedrijfsmatige exploitatie.
Tot slot  heeft de raad het college opgedragen om de resultaten van een onderzoek naar de mogelijke verzelfstandiging van het museum aan de raad voor te leggen.Wij hebben de afgelopen maanden onze oren te luister gelegd bij onze inwoners. En er zijn altijd wel redenen aan te voeren om dit besluit niet te nemen. Maar de renovatie was voor ons een must. Het gebouw verbouwen en er dan geen passende invulling aan geven was voor ons geen optie. Wij hopen dat door deze totale facelift het gebouw en het daarin gevestigde museum een meer prominente rol krijgt binnen de Weerter samenleving. Een plek waar de geschiedenis van Weert en kunst en cultuur elkaar vinden.