Skip to main content

Moties van DUS Weert mbt. Microhalcomplex Moesel en Woningbouw op stadsbruglocatie

By 4 februari 2019september 30th, 2019Moties & Amendementen

DUS Weert raadsleden Conny Beenders – van Dooren, Piet Scholten en Rob van Dooren dienden voor de raadsvergadering van woensdag 6 februari een “motie vreemd aan de orde van de dag” in. Een motie krijgt die naam als er op de raadsagenda van die dag geen agendapunt staat wat over dit onderwerp gaat.

De eerste motie over gaat over het Microhalcomplex op Moesel omdat wij vinden dat er hierover zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen. Een plan van aanpak en een duidelijk stappenplan op korte termijn is echt noodzakelijk. De opzegging van de huurovereenkomst en de gebruiksovereenkomst met de uitbaters van de Microbar en De Stegel moeten worden opgeschort. Wat DUS Weert betreft komt Moesel niet zonder een sociaal maatschappelijke voorziening te zitten.

De tweede motie, die DUS Weert samen met de VVD indient, gaat over een opdracht aan het College om de mogelijkheden tav woningbouw op de stadsbruglocatie te onderzoeken.

De inhoud van de eerste motie (Microhalcomplex) kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Motie_Microhalcomplex_Moesel

De inhoud van de tweede motie (woningbouw stadsbruglocatie) kunt u lezen door op de volgende link te klikken: Motie_Woningbouw_Stadsbruglocatie