Skip to main content

Microhal Moesel, Huisvesting Arbeidsmigranten, Visie op de Singels, Honden Ravotterrein en ‘Verdozing’ Bedrijfsterreinen

By 19 april 2019september 29th, 2019Actueel Nieuws

DUS Weert meldt het laatste nieuws uit gemeenteraadsvergadering van woensdag 17 april.

Hieronder leest u in het kort iets over diverse actuele zaken.

 

Met op het oog een kleine raadsagenda werd het toch nog bijna half twaalf afgelopen woensdag.

Na het benoemen van twee nieuwe commissieleden volgde de Uitbreiding van het IKC Laar. Daar ging de raad mee akkoord.

Op Hushoven krijgen ze een bijdrage voor de restauratie van de Sint Donatuskapel.

Wat volgde was de bestuursopdracht over de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid, het bleek een hele kluif te zijn. Op Moesel wacht men al jaren op een besluit van de gemeente. Wat gaat er gebeuren met het buurthuis, de Stegel, de Microhal en niet te vergeten de Microbar. Het staat nog steeds in de sterren. De ondernemers van de ‘Micro’, die zich hadden gemeld als insprekers, willen vooruit maar kunnen pas verder nadat de gemeente knopen door heeft gehakt. Na veel discussie zegde het College toe om in juni met een eerste tussenstand te komen. Dan moet er ook zicht zijn op de mogelijke toekomst van de Microbar op de huidige locatie of ergens anders. In ieder geval zal de wethouder op korte termijn in gesprek gaan met de ondernemers. Wordt ongetwijfeld vervolgd……

Het voorstel om een Visie op te stellen voor de Singels haalde het niet. Het College was zo eerlijk om in het voorstel te melden dat er de komende jaren geen geld is voor het uitvoeren van de visie. Dan maar niet, concludeerde de raad. Plannen maken waar geen geld voor is dat doen we niet. Verbaasde blikken achter de Collegetafel.

Van tijd tot tijd moeten de spelregels worden aangepast voor de raadsvergaderingen en van commissievergaderingen die voorafgaan aan de raad. Een meerderheid van de raad was van mening dat er meer mogelijkheden moeten komen voor het benoemen van commissieleden. Fracties die ontstaan ná de verkiezingen moeten ook commissieleden kunnen benoemen die geen raadslid zijn. Niettemin opmerkelijk want hiermee is de uitslag van de verkiezingen niet langer leidend maar de samenstelling en benaming van de fracties in de raad na de verkiezingen. Hoe dan ook. Met het oog op de onderlinge samenwerking een ‘fair-deal’.

Als toetje nog enkele moties. Voor het omheinen van Ravotterreinen voor honden was geen meerderheid. Het blijft voorlopig bij het aangelijnd ravotten.

Een gemeentelijke Makelpunt om de bezetting van maatschappelijke accommodaties te verhogen vond de raad wèl een goed idee. Dat wordt onderzocht. (een Makelpunt heeft als doel vraag en aanbod van gemeentelijk, maatschappelijk en ander bijzonder vastgoed samen te brengen)

Een motie om eens van gedachten te wisselen over ‘verdozing’ van bedrijventerrein Kamperhoek-Noord haalde het evenmin. Voorlopig blijven de Alibaba’s van deze wereld welkom op Kampershoek.

Aan het begin van de raadsvergadering werd door de voorzitter gemeld dat op 15 mei tijdens de commissievergadering insprekers de gelegenheid krijgen om in te spreken over de plannen voor vestiging van arbeidsmigranten. Tot die tijd zal het College geen onomkeerbare besluiten nemen. Een goede zaak want de emoties in Stramproy en Weert lopen hoog op bij dit onderwerp. Hoog tijd dat een aantal sleutelfiguren uit politiek, bestuur en de lokale gemeenschap de koppen bij elkaar steekt om de gemoederen tot bedaren te brengen. Meningsverschillen moeten met praten worden opgelost want: Wie met modder gooit, verliest grond!