Skip to main content

Lange raadsvergadering met feestelijk tintje.

De raadsvergadering van 11 maart kende een aantal bijzondere momenten. Op de eerste plaats natuurlijk het feit dat raadslid Pierre Sijben in het zonnetje werd gezet ter gelegenheid van zijn 30-jarig raadslidmaatschap, daarnaast ook de installatie van commissielid mr. drs. H.M.G. Duijsters.

De motie van Weert Lokaal om de gang van zaken bij de Poort van Limburg te versnellen haalde het niet. Ook de Weert Lokaal motie over aanvulling van het armoedebeleid overtuigde niet en werd uiteindelijk teruggenomen. Twee van de drie voorstellen van DUS Weert bij het onderwerp ‘Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten’ werden unaniem overgenomen, maar binnenkort meer daarover, en het onderwerp over De Lichtenberg (‘Bestemmingsplan Woongebieden 2019‘) nam erg veel tijd in beslag.

Bestemmingsplan Woongebieden 2019
Voor DUS Weert was dit een raadsvoorstel waarbij het ging over het proces, termijnen, op tijd aanleveren van stukken, passend in de omgeving, inwoners de mogelijkheid geven om iets te mogen vinden van een plan of om een zienswijze in te dienen.

Naar de mening van DUS Weert was er in ieder geval bij twee wijzigingen sprake van geen recht doen aan de belangen van de inwoners omdat voor hen alleen de weg naar de rechter nog openstaat. Zeer gevoelige wijzigingen, die door sommige raadsleden kleine wijzigingen of technische wijzigingen werden genoemd. Beluister hieronder het betreffende geluidsfragment.

 
DUS Weert vroeg zich af of die raadsleden wel beseffen wat de mogelijke impact op een monument en op een woon- en leefomgeving kan hebben. Reden genoeg om samen met een of meerdere andere fracties enkele amendementen in te dienen. Voor DUS Weert is het van primair belang dat de belangen van de inwoners van Weert altijd worden gehoord en hun belangen en het algemeen worden meegenomen in te nemen besluiten.

Ook voor zaken die in het ‘Bestemmingsplan Woongebieden 2019’ worden geregeld, dienen alle stukken op tijd te worden ingeleverd. Want bij alle zaken waarbij de gemeente werkt met termijnen en aan te leveren stukken is dat zo. Blijkbaar hoefde dat voor de plannen voor de ‘Horecavoorziening Lichtenberg’ niet te gelden. Maar, …… mocht u onverhoopt een zienswijze ook maar één dag te laat inleveren, dan is die niet-ontvankelijk. En dat kan voor DUS Weert dus niet!

Het College laat de oren te veel hangen naar de initiatiefnemers en de inwoners van Weert worden tekortgedaan. Voor DUS Weert was dit dan ook een reden om niet in te stemmen met de wijzigingen en tegen het voorstel ‘Bestemmingsplan Woongebieden 2019’ te stemmen.

Enkele insprekers gaven heel duidelijk aan waar voor hen de pijn zat. De heer Langeslag van de Stichting Behoud de Lichtenberg, gaf heel duidelijk aan waarom de stichting niet gecharmeerd is van een horecabedrijf aan de achterkant van de toneelgroep van het theater. Beluister hieronder het betoog van de heer Langeslag.

 
De ingediende amendementen haalde geen meerderheid met uitzonderingen van het amendement waarbij een fout in het bestemmingsplan werd gecorrigeerd. Door oplettendheid van raadslid Duijsters kwam dit amendement tot stand; het werd met unanieme stemmen aanvaard.