Skip to main content

Laat jij je baan inpikken door een robot?

By 1 januari 2017september 29th, 2019Archief Column

Door Peter Ramaekers

Steeds meer mensenwerk wordt overgenomen door machines, dat is een trend die al tientallen jaren aan de gang is. Maar dat wij onze baan kunnen kwijtraken doordat er robots worden ingezet is iets dat we nog niet zo lang kennen. En dat is vooral een dreiging voor de jongeren onder ons. Een recent onderzoek van Young Capital onder 900 jongeren tussen de 17 en de 30 jaar laat zien dat maar liefst 30 procent van hen is bang om in de toekomst vervangen te worden door een robot of computer.

Wat kun je doen om je daartegen te beschermen? Daarvoor moet je nagaan welke vaardigheden en competenties moeilijk kunnen worden overgenomen door een robot. Dat is eenvoudig te beantwoorden: het zijn op de eerste plaats vaardigheden die een beroep doen op je persoonlijkheid en in het bijzonder op je sociale vaardigheden, en op talenten zoals creativiteit, overtuigingskracht, en dergelijke. Dus de ‘soft skills’ zouden in de toekomst wel eens minstens zo belangrijk kunnen worden als feitenkennis. Het is daarom zaak om na te gaan in hoeverre je deze vaardigheden of talenten hebt, en of je ze kunt ontwikkelen. De auteur van deze column heeft de beschikking over een aantal tests daarvoor. Informeer er eens naar.

Ik wil hier bijzondere aandacht geven aan de zachte vaardigheden die je zeer geschikt maken om mede richting te geven aan de transformaties die op ons af komen, zowel in de samenleving als in het bedrijfsleven. Dat is allereerst disruptief denken. Daarmee bedoel ik nadenken over strategieën om persoonlijk of in je organisatie blijvend te veranderen, disruptief (radicaal) dus. En daarbij niet vast blijven zitten in gevestigde belangen en vastgeroeste denkpatronen. Als je disruptief denken en handelen beheerst, dan is dat zeer waardevol, want het is een van de essentiële vaardigheden in de 21e eeuw!! De komende tientallen jaren zullen worden gekenmerkt door grote omwentelingen, in gezondheidszorg, energievoorziening, voedselvoorziening, productie en de financiële wereld, om er maar een paar te noemen. Eigenlijk gaan de omwentelingen spelen op alle maatschappelijke terreinen…. En het leiderschap dat we bij deze omwentelingen en transformaties nodig hebben is disruptief: mensen die niet bang zijn, risico’s durven nemen, en vooral buiten de lijntjes kleuren. Of je disruptief potentieel in je hebt is te onderzoeken, daar zijn testen voor.

Het bestaande loslaten, onthechten en uit je ‘comfort zone’ durven komen, daar gaat het om. Dat kan een robot niet. Als je eenmaal durft loslaten zie je als vanzelf in dat optimaliseren van het bestaande (dat is wat robots feitelijk doen: sneller, preciezer en goedkoper) niet het antwoord kan zijn op nieuwe uitdagingen.

“You can’t solve a problem on the same level that it was created.” (Albert Einstein).

Wat nodig is zijn transities, dat wil zeggen transformaties die op den duur radicaal zijn, en die uitgaan van nieuwe businessmodellen, nieuwe concepten van eigendom, nieuwe modellen van waardecreatie, nieuwe perspectieven op klanten en de geleverde diensten, en van systeemdenken plus circulair denken.

Een tweede vaardigheid is creativiteit, waarbij zowel binnen als buiten bestaande systemen kan worden gewerkt (‘inside the box’ en ‘out of the box’). Ook deze vaardigheid is herkenbaar, meetbaar en ontwikkelbaar.

Helaas hebben we dus vaardigheden nodig die in het huidige onderwijsbestel onvoldoende aan bod komen. Laten we die uitdaging samen oppakken!

Jonge mensen die nog leren doen dat in de school van gisteren, met leraren uit het verleden, gebruik makend van methoden uit de Middeleeuwen, en zo proberen we de uitdagingen van de toekomst te beantwoorden

Peter Ramaekers is innovatieadviseur, coach, filosoof en auteur. Hij is initiatiefnemer van een lokale energiecoöperatie in Weert, een plaatselijk Repair Café, en van een organisatie voor talentherkenning en talentontwikkeling: www.sleuteltotjouwtalent.nl. Hij schrijft dit artikel op persoonlijke titel.

Mails naar ramae015(at)planet.nl

Leave a Reply