Skip to main content

Konsekwent beleid of doorgeslagen gekte?

By 10 januari 2018september 29th, 2019Archief Column

Door Rob van Dooren

De geschiedenis van Weert is de Rode Draad in het cultuurbeleid van de gemeente Weert. Daarom wordt het gemeentelijk museum voor miljoenen opgeknapt. Tegelijk wordt dit jaar de onthoofding van Philips van Horne in 1568 uitbundig gevierd als Van Horne jaar. Ook zult u straks in de openbare ruimte overal kunnen lezen en ervaren hoe het er vroeger in Weert aan toe ging.

Bij dit gemeentelijk beleid hoort ook de instandhouding van tradities en gebruiken. Het Van Hornejaar is een goed moment om daar een begin mee te maken, zo heeft men in het gemeentehuis gedacht. Bij grote volksfeesten (kermis, carnaval, boerenbal, braderie) mag daarom, met ingang van de komende Vastelaovendj, door de horeca geen bier meer worden verkocht in glazen.

Indachtig het vastgestelde beleid wil de gemeente dat, net als in de Middeleeuwen, bij grote volksfeesten bier wordt geschonken uit porseleinen bierkannen en gedronken uit tinnen bierpullen. Glaswerk wordt verbannen. De porseleinen bierkannen worden door de gemeente gratis geleverd aan de horecabedrijven.

Voor de tinnen bierpullen heeft de gemeente iets anders bedacht. Die mogen niet door de horeca worden aangeschaft. De pullen, in de volksmond inmiddels de -Heerlijk Helder Heijmans pullen-genoemd, worden door de gemeente gratis verstrekt aan de carnavalsvierders. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari kan iedere Weertenaar van boven de 18 een gratis tinnen bierpul af komen halen in het gemeentehuis. Er moet wel statiegeld worden betaald en de pullen moeten op aswoensdag weer bij het gemeentehuis worden ingeleverd.

Om drankverspilling te voorkomen zullen de pullen, net als in de Middeleeuwen, een bolle onderkant hebben. Daardoor kan de eigenaar de pul niet neerzetten. De pul met gerstenat moet dus elke keer in één teug worden leeggedronken. Ook wat dat betreft houdt het gemeentbestuur vast aan tradities en gebruiken van toen.

Er zal tijdens de komende carnaval streng worden gecontroleerd op de naleving van de nieuwe maatregelen. Horecabazen die zich niet aan de regels houden gaan dicht. Feestvierders die hun tinnen pul op straat laten slingeren gaan op de bon. Voor dit doel zijn extra BOA’s opgeleid: De Tin Soldiers.

De horeca is niet blij met deze rigide doorvoering van het door de gemeente vastgestelde beleid. Als alternatief heeft de horeca voorgesteld om het gebruik van plastic bekers toe te staan. Daar is de gemeente tegen omdat er bij gebruik van plastic sprake is van milieuvervuiling.

Wat de Rogstaekers, bij uitstek een vereniging die hecht aan tradities, hiervan vinden weten we niet. Hoe dan ook. Het heeft er alle schijn van dat gemeentelijk cultuurbeleid wordt ingezet om een ander doel, een glasverbod tijdens volksfeesten, te bereiken. Konsekwent beleid of gekte? Het laatste past in ieder geval bij carnaval.-RobvanDooren-