Skip to main content

Iraaks gezin dat door Conny Beenders werd gesteund was niet illegaal !

In de media is meerdere malen melding gemaakt dat de ontvangen gelden van ons raadslid Conny Beenders, niet rechtmatig zouden zijn en gebruikt voor een in Nederland illegaal verblijvend gezin.

Het bestuur van DUS Weert hecht waarde aan transparantie, ontkent niet de feiten, maar wil wel dat het publiek de juiste informatie heeft.

De advocaat die de asielprocedure van het Iraaks gezin begeleide, heeft, hoe ongebruikelijk ook, gemeend een brief te moeten schrijven over de ontvangen gelden, de rechtmatige en verantwoorde besteding daarvan en, niet onbelangrijk, de legale status en situatie van het gezin.

Deze brief van de advocaat kunt u hier lezen.