Skip to main content

Huis van Nicolaas ooit weer terug naar de binnenstad?

By 28 september 2018september 30th, 2019Moties & Amendementen

Rob van Dooren van DUS Weert pleitte voor een het op termijn terugkeren van het Huis van Nicolaas naar de binnenstad van Weert. Hieronder zijn betoog en de tekst van de oorspronkelijke motie.

 • Voorzitter vanavond weer een aflevering uit de serie Weerter Logica.
 • Ik citeer uit het programma -Weert koerst op verbinding-: We willen de binnenstad aantrekkelijker maken en de trek naar de binnenstad vergroten.
 • En wat doen we in Weert? We geven een organisatie die uit de binnenstad vertrekt een vertrekpremie mee van 30.000 euro. Logisch toch?
 • En daar blijft het niet bij. We geven de organisatie ook nog het advies om de komende jaren toch vooral evenementensubsidie aan te vragen. Zo blij zijn we met het vertrek. Logisch toch?
 • Voorzitter wij vragen ons af…Waar waren ze, de Centrummanagers, Bizzzers en al die andere belangenbehartigers voor de ondernemers in de binnenstad?
 • Waar waren ze toen de Stichting Huis van Nicolaas te horen kreeg dat ze uit het museum moesten vertrekken en op zoek moesten naar een andere locatie?
 • Hebben deze belangenbehartigers alles in het werk gesteld om het vertrek uit de binnenstad te voorkomen? En waar was de gemeente? Kan de wethouder ons daarover meer vertellen?
 • Voorzitter want hoe je het ook bekijkt. Het raadsvoorstel dat nu voorligt betekent het vertrek van het Huis van Nicolaas voor tenminste 5 jaar. De ondernemers in de binnenstad hebben het nakijken.

 • Voor de goede orde: De stichting Huis van Nicolaas is autonoom en kan de activiteit organiseren waar ze wil. Maar dat betekent wel extra risico.
 • Uit het bijgevoegde projectplan blijkt dat de exploitatiebegroting deels is gebaseerd op variabele inkomsten en vaste uitgaven. Dat is een niet te onderschatten risico. -Bovendien heeft de stichting nauwelijks eigen vermogen om tegenvallers op te vangen.
 • Wat gebeurt er als de komende jaren de bezoekersaantallen of de sponsorbijdragen tegenvallen? Gaan we dan als gemeente nog wat subsidie bijstrooien?..ook dat zouden we graag willen weten van de wethouder.
 • In de commissie heeft de wethouder bevestigd dat er tussen het Nicolaashuis en de binnenstad aanvullende activiteiten worden georganiseerd om de link met de binnenstad te behouden. Ook zou er een treintje gaan rijden tussen Het Huis van Nicolaas en de binnenstad. Wat is daarvan de stand van zaken?
 • Tenslotte voorzitter: Wij vinden dat het Huis van Nicolaas thuishoort in de binnenstad. Wil de wethouder zich inspannen om in overleg met de Stichting alles in het werk te stellen om het Huis van Nicolaas op de kortst mogelijke termijn te laten terugkeren naar de binnenstad?

Tijdens de vergadering werd deze motie mondeling geamendeerd waarbij het dictum van de motie mondeling werd gewijzigd. De woorden “op de kortst mogelijke termijn te laten terugkeren” werden vervangen door “op termijn te laten terugkeren“. Deze gewijzigde motie werd mede door de PvdA ingediend en was bedoeld om het bovenstaande betoog kracht bij te zetten. Deze motie wordt met voorstemmen van DUS Weert, Weert Lokaal, D’66 en PvdA aanvaard.

De tekst van de oorspronkelijke motie leest u via de volgende link: Motie_Huis_van_Nicolaas

In dagblad De Limburger verscheen op 28 september een bericht over het Huis van Nicolaas. Dit bericht is te lezen via de volgende link: Sint_op_termijn_terug_in_binnenstad