Skip to main content

Hoogmis van de Politiek of Zwanenzang

By 26 november 2017september 29th, 2019Archief Column

door Rob van Dooren

New York heeft 9,5 miljoen inwoners. De stad wordt bestuurd door 1 burgemeester en 5 presidents die elk een stadsdeel vertegenwoordigen. De presidents zijn te vergelijken met onze wethouders. Het stadsbestuur wordt bijgestaan door een advocaat/jurist die tevens de functie van ombudsman heeft en een financieel expert die tevens de pensioenen beheert. Dat is ’t.

Weert heeft 49.500 inwoners. De stad wordt bestuurd door 1 burgemeester, 4 wethouders en 29 raadsleden van 8 politieke partijen. En dat laatste hebben we geweten op 15/16 november 2017 tijdens de behandeling van de begroting 2018.

Normaal gesproken is de begrotingsbehandeling ‘de Hoogmis’ van het politieke jaar. Fracties houden hun Algemene Beschouwingen met daarin vergezichten over de ontwikkeling van de gemeente. Waar willen we met Weert naartoe in de toekomst, hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten.

Helaas, weinig van dat alles deze keer. Maar liefst 50 moties en amendementen had de Raad voorbereid om de begroting van Burgemeester en Wethouders te torpederen. En dat is opmerkelijk want de begroting is niets anders dan de inhoudelijke en financiële vertaling van de Kadernota die de Raad in het voorjaar voor kennisgeving heeft aangenomen.

Is de Raad een beetje dom geweest? Heeft de Raad in het voorjaar zitten slapen? Is de wereld in de tussentijd zoveel veranderd dat de begroting heel anders moet worden ingevuld? Of…zijn er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen en moest er op 15 november ‘lippendienst’ worden bewezen aan de, vermeende, achterban. Het antwoord laat zich raden.

Uit wereldwijd wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat we leven in een tijd van omgekeerde evolutie. Ons gemiddelde IQ (de menselijke intelligentie) neemt al twintig jaar gestaag af. We worden in Nederland onder Rutte 3, behoudens een kleine toplaag, niet alleen armer. We worden met z’n allen ook dommer.

Nu is het moeilijk te geloven dat er een causaal verband bestaat tussen het dommer worden van de mensheid en de Weerter begrotingsbehandeling op 15 en 16 november. Er moet dus iets anders aan de hand zijn. Zou het kunnen dat ons huidige systeem van politieke partijen die macht verdelen, ook in Weert, op z’n einde loopt? Het lijkt erop. En…kan het anders?

Stelt u zich eens voor. We nemen in Weert afscheid van de traditie dat politieke partijen het bestuurlijk voor het zeggen hebben. We laten Weert besturen door de inwoners. Daarvoor kiezen de zestien wijk- en dorpsraden die Weert rijk is, om de vier jaar, een vertegenwoordiger in de Raad. Er zijn in de wijken en dorpen immers genoeg competente mensen. Eén voorwaarde, de vertegenwoordigers mogen geen lid zijn van een politieke partij. En de burgemeester? Die wordt geassisteerd door enkele experts die, samen met de vertegenwoordigers uit de wijken en dorpen, verantwoordelijk zijn voor beleid en uitvoering.

Stelt u zich eens voor. Geen politiek gekrakeel door de Raad. Geen ‘geschipper’ in het College. Geen ‘haantjes’ gedrag’. Geen shows voor de bühne. Maar besturen uitsluitend gericht op het belang van de wijken en dorpen en daarmee de gemeente en gemeenschap als geheel. Stelt u zich eens voor dat de verbeelding terugkomt in de politiek. Verliezers worden Winnaars!

-Rob van Dooren-