DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Onze raadsleden

Conny Beenders – van Dooren
Gemeenteraadslid

Piet Scholten
Gemeenteraadslid

Rob van Dooren
Gemeenteraadslid

Onze commissieleden

Agenda 2018

 • Fractie vergaderingen op elke maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de Wertha kamer van het gemeentehuis, met uitzondering van de vakantie- en feestdagen.
 • De bijeenkomst van de Broedplaats Dialoogavond is in Buurthuis Fatima (Nieuwstraat 11); aanvang is 19:30 uur en men kan al binnenlopen vanaf 19:00 uur.
 • ….

Nieuws

Karin Duijsters bij verkiezingen 2022 kandidaat voor DUS Weert

| Actueel Nieuws | No Comments
Het bestuur van DUS Weert laat weten dat Karin Duijsters bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kandidaat zal zijn voor DUS Weert. Fractie en bestuur van DUS Weert zijn blij met…

Wat werd er in de gemeenteraadsvergadering van 13 juli besloten?

| Actueel Nieuws | No Comments
De raadsvergadering van 13 juli 2021 was de laatste voor het zomerreces. Maar er moesten wel nog een aantal belangrijke beslissingen worden genomen. Het raadsvoorstel Locatiekeuze Cruyff Court kreeg groen…

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 maand geleden
DUS Weert

Op 21, 22 en 23 september staan alle commissievergaderingen gepland. Deze zijn openbaar en voor iedereen LIVE TE BELUISTEREN via WeertFM of via de website van de gemeente Weert (gemeenteraad.weert.nl).

Op de agenda van dinsdag 21 september staan o.a.: (1) Presentatie van het Onderzoek Rekenkamer Weert inzake Evaluatie bezuinigingen gemeente Weert, (2) Klanttarief Omnibuzz 2022, (3)
Uitvoeringsplan Thuis in een welkome wijk, en (4) Programmaplan sociaal domein MLW 2021-2024.

Op de agenda van woensdag 22 september (met uitloop naar 23 september) staan o.a.: (1) Consolidatie poort Voorburcht Nijenborgh Biest 3, (2) Opgraving deel van de voormalige tussengracht kasteel Nijenborgh Stadspark, (3) diverse bestemmingsplannen (o.a. Molenweg 16a/17, Frans Strouxstraat 77 - 77a, Pylsstraatje 2b., Ittervoorterweg 76), (4) Vestiging voorkeursrecht door de gemeenteraad op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten op percelen in fase 4 Laarveld, (5) Concept Transitievisie Warmte Weert.
... Lees meerLees minder

2 maanden geleden
DUS Weert

Het zomerreces van 2021 zit er weer bijna op maar de fractieleden van DUS Weert zijn alweer volop bezig voor al onze inwoners.

Benieuwd naar hoe wij dat doen ?
Kom dan eens naar onze fractievergadering !

Stuur dan even een email naar info@dusweert.nl
... Lees meerLees minder

Load more

Titel

Mieke Marechal-Wolter
commissielid niet-raadslid B&I
(= raadscommissie bedrijfsvoering en inwoners)

Peter Weekers
commissielid niet-raadslid R&E
(= raadscommissie ruimte en economie)

Hoe werkt DUS Weert ?

 • Met onafhankelijke raadsleden en wethouders.
 • Luisterend naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert.
 • Ons richten op vernieuwing en verandering van onder op.
 • Met een raadsprogramma waarbij samen wordt gewerkt met anderen in de gemeenteraad, onafhankelijk van coalitieprogramma’s of afspraken met andere partijen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
 • Wij luisteren naar de ideeën die leven in de Weerter samenleving.
 • Wij zorgen ervoor dat we gesprekspartner zijn zonder dat we de basisprincipes verloochenen, maar we houden daarbij wel ruimte om mee te kunnen doen.

Dialoogavond

Primair is dat DUS Weert staat voor de idealen van de inwoners in Weert (het waarom). Om in de politiek die idealen te verwezenlijken heb je anderen nodig… ook mensen/partijen die er anders over denken dan DUS Weert. Wil je invloed krijgen en mee besluiten, dan moet je hoe dan ook mee aan het stuur zitten.

Lees verder…

Samen – vrij – vernieuwend – meepraten – meedoen

Waarom DUS Weert

Zodat de inwoners van Weert meer invloed krijgen op de lokale politiek.

Wat doet DUS Weert

DUS Weert legt haar oor te luister bij de inwoners en geeft ze graag een stem.

Hoe doet DUS Weert dat

Door middel van dialoogavonden, persoonlijke contacten, raadplegen van deskundigen en via social media.

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert. De naam DUS staat voor: De Ultieme Samenwerking. In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk om altijd te zoeken naar samenwerking:

 • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
 • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
 • Samenwerking tussen de burgers onderling
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.