DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Onze raadsleden

Conny Beenders – van Dooren
Gemeenteraadslid

Piet Scholten
Gemeenteraadslid

Rob van Dooren
Gemeenteraadslid

Onze commissieleden

Agenda 2018

 • Fractie vergaderingen op elke maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur in de Wertha kamer van het gemeentehuis, met uitzondering van de vakantie- en feestdagen.
 • De bijeenkomst van de Broedplaats Dialoogavond is in Buurthuis Fatima (Nieuwstraat 11); aanvang is 19:30 uur en men kan al binnenlopen vanaf 19:00 uur.
 • ….

Nieuws

Besluiten van de gemeenteraad over: Citymarketing, Mobiliteitsplan, Wijkgerichte aanpak Moesel, COA-gelden onderzoek en de Grootesteeg 8A

| Actueel Nieuws | No Comments
De raadsvergadering van 14 april bevatte een aantal interessante onderwerpen. Als eerste buigt de raad zich over de vaststelling van de visie op Citymarketing (agendapunt-10). Weert wil de gemeente gaan…

Besluiten van de gemeenteraad over: de Stadsboerderij, het Cultuurbeleid en het Gemeentefonds

| Actueel Nieuws | No Comments
In de raadsvergadering van 11 maart 2021 gaven Conny Beenders en Rob van Dooren van de fractie DUS Weert hun mening bij enkele agendapunten. Door het vaststellen van het Bestemmingsplan…

Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
23 uren geleden
DUS Weert

In de raadsvergadering van 14 april ging het erover dat een paar jaar geleden de eigenaar van het perceel Grotesteeg 8A in Altweerterheide van plan was om op dit perceel rond de 900 opfokgeiten te gaan houden. Aangezien het houden van geiten mogelijk gezondheidsproblemen veroorzaakt heeft de raad het college opdracht gegeven om te kijken naar een oplossing. Dit raadsvoorstel, de Vaststellingsovereenkomst Grotesteeg 8A (agendapunt-18), gaat over die oplossing en omvat het toestaan van 500 schapen, het uitbetalen van een vergoeding voor gemaakte kosten van 50.000 euro en het toestaan van een bedrijfswoning en een schuilgelegenheid voor de schapen met zonnepanelen. Hiervoor moet wel een vergunning worden aangevraagd.
In de overeenkomst staat dat er 500 schapen mogen worden gehouden op dit perceel. Daarnaast staat in de overeenkomst dat het voorzorgsbeginsel niet van toepassing is. De garantie dat er maximaal 500 schapen worden vergund krijgt DUS Weert niet en het laten vervallen of het van toepassing verklaren van het voorzorgsbeginsel daar wilde de wethouder ook niet aan. Een overeenkomst eenzijdig aanpassen moet je ook niet doen. DUS Weert is van mening dat het voorzorgsbeginsel gewoon van toepassing moet zijn. Dit voorzorgsbeginsel gaat over de maatregelen die de overheid kan nemen als er mogelijk gezondheidsrisico’s bestaan en door dit niet toe te passen bevoordeel je onzes inziens een ondernemer. Om de bovenstaande twee redenen stemde DUS Weert dan ook tegen het raadsvoorstel.
... Lees meerLees minder

In de raadsvergadering van 14 april ging het erover dat een paar jaar geleden de eigenaar van het perceel Grotesteeg 8A in Altweerterheide van plan was om op dit perceel rond de 900 opfokgeiten te gaan houden. Aangezien het houden van geiten mogelijk gezondheidsproblemen veroorzaakt heeft de raad het college opdracht gegeven om te kijken naar een oplossing. Dit raadsvoorstel, de Vaststellingsovereenkomst Grotesteeg 8A (agendapunt-18), gaat over die oplossing en omvat het toestaan van 500 schapen, het uitbetalen van een vergoeding voor gemaakte kosten van 50.000 euro en het toestaan van een bedrijfswoning en een schuilgelegenheid voor de schapen met zonnepanelen. Hiervoor moet wel een vergunning worden aangevraagd.
In de overeenkomst staat dat er 500 schapen mogen worden gehouden op dit perceel. Daarnaast staat in de overeenkomst dat het voorzorgsbeginsel niet van toepassing is. De garantie dat er maximaal 500 schapen worden vergund krijgt DUS Weert niet en het laten vervallen of het van toepassing verklaren van het voorzorgsbeginsel daar wilde de wethouder ook niet aan. Een overeenkomst eenzijdig aanpassen moet je ook niet doen. DUS Weert is van mening dat het voorzorgsbeginsel gewoon van toepassing moet zijn. Dit voorzorgsbeginsel gaat over de maatregelen die de overheid kan nemen als er mogelijk gezondheidsrisico’s bestaan en door dit niet toe te passen bevoordeel je onzes inziens een ondernemer. Om de bovenstaande twee redenen stemde DUS Weert dan ook tegen het raadsvoorstel.
2 dagen geleden
DUS Weert

In de raadsvergadering van 14 april besluit de raad om een motie van de PvdA van juli vorig jaar over de COA-gelden (agendapunt-14) als uitgevoerd te beschouwen en om het COA-dossier te sluiten. De verdeling van de COA-gelden die Weert de afgelopen jaren kreeg van het rijk omdat er in Weert een asielzoekerscentrum was gevestigd zorgt al enige tijd voor politiek geharrewar. De kwestie heeft geleid tot het aftreden van burgemeester Heijmans. Volgens een meerderheid van de raad is daar de kous mee af. DUS Weert vindt dat nog steeds niet goed is onderzocht HOE het kan dat zonder verantwoording publiek geld is uitgegeven door de gemeente. Daarom heeft DUS Weert tegen dit voorstel gestemd. Een gedegen onafhankelijk onderzoek is volgens DUS Weert noodzakelijk. ... Lees meerLees minder

In de raadsvergadering van 14 april besluit de raad om een motie van de PvdA van juli vorig jaar over de COA-gelden (agendapunt-14) als uitgevoerd te beschouwen en om het COA-dossier te sluiten. De verdeling van de COA-gelden die Weert de afgelopen jaren kreeg van het rijk omdat er in Weert een asielzoekerscentrum was gevestigd zorgt al enige tijd voor politiek geharrewar. De kwestie heeft geleid tot het aftreden van burgemeester Heijmans. Volgens een meerderheid van de raad is daar de kous mee af. DUS Weert vindt dat nog steeds niet goed is onderzocht HOE het kan dat zonder verantwoording publiek geld is uitgegeven door de gemeente. Daarom heeft DUS Weert tegen dit voorstel gestemd. Een gedegen onafhankelijk onderzoek is volgens DUS Weert noodzakelijk.
Load more

Titel

Mieke Marechal-Wolter
commissielid niet-raadslid B&I
(= raadscommissie bedrijfsvoering en inwoners)

Peter Weekers
commissielid niet-raadslid R&E
(= raadscommissie ruimte en economie)

Hoe werkt DUS Weert ?

 • Met onafhankelijke raadsleden en wethouders.
 • Luisterend naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert.
 • Ons richten op vernieuwing en verandering van onder op.
 • Met een raadsprogramma waarbij samen wordt gewerkt met anderen in de gemeenteraad, onafhankelijk van coalitieprogramma’s of afspraken met andere partijen.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!
 • Wij luisteren naar de ideeën die leven in de Weerter samenleving.
 • Wij zorgen ervoor dat we gesprekspartner zijn zonder dat we de basisprincipes verloochenen, maar we houden daarbij wel ruimte om mee te kunnen doen.

Dialoogavond

Primair is dat DUS Weert staat voor de idealen van de inwoners in Weert (het waarom). Om in de politiek die idealen te verwezenlijken heb je anderen nodig… ook mensen/partijen die er anders over denken dan DUS Weert. Wil je invloed krijgen en mee besluiten, dan moet je hoe dan ook mee aan het stuur zitten.

Lees verder…

Samen – vrij – vernieuwend – meepraten – meedoen

Waarom DUS Weert

Zodat de inwoners van Weert meer invloed krijgen op de lokale politiek.

Wat doet DUS Weert

DUS Weert legt haar oor te luister bij de inwoners en geeft ze graag een stem.

Hoe doet DUS Weert dat

Door middel van dialoogavonden, persoonlijke contacten, raadplegen van deskundigen en via social media.

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert. De naam DUS staat voor: De Ultieme Samenwerking. In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk om altijd te zoeken naar samenwerking:

 • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
 • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
 • Samenwerking tussen de burgers onderling
 • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.