Skip to main content

Herontwikkeling Waterfront

By 25 februari 2017september 29th, 2019Actueel Nieuws

Reconstructie Bassin en aanliggende straten

Wat is de nut en de noodzaak van de herontwikkeling Waterfront (Bassin en Omgeving)?

Deze vraag heeft mij zolang we hierover spreken beziggehouden en eerlijk gezegd weet ik het nog steeds niet.

Ook hier vraagt DUS Weert zich af of opleuken van het gebied, BDU subsidie (bedoelt voor verbeteringen voor de langzame weggebruikers), verkeersveiligheid of de provinciale subsidie in het kader van de stedelijke vernieuwing ten grondslag liggen aan dit plan.

Totaal kost het € 1.700.000, we krijgen € 250.000 BDU subsidie. Onderdeel van dit plan is het inrichten van de omgeving Parkflat als een parkachtige locatie. Leuk, maar ik ken plekken in Weert waar een opknapbeurt harder nodig is. Daarnaast heeft de gemeente de laatste jaren absoluut geen geld meer gestoken in ons stadspark. Dat heeft voor DUS Weert dan toch echt een hogere prioriteit.

De vragen die we ons allemaal samen moeten stellen, zijn:

  1. Waarom is het noodzakelijk?
  2. Voor wie is het noodzakelijk?
  3. Wat is noodzakelijk?

De wethouder zei tijdens de commissievergadering dat de subsidie van de Provincie, voor stedelijke vernieuwing, ook wordt ingezet voor het Waterfront.

Hoe hoog is die provinciale subsidie? Wanneer komt die binnen? En die gebruiken we toch al voor het Jacob van Horne museum, de visie op het stadshart, de binnenstad en het Stationsplein?                                                                                                                                                                                                                                          DUS Weert krijgt sterk de indruk dat we in Weert een trial & error beleid voeren (proberen en missen ofwel met vallen en opstaan iets leren). Het is verstandiger om te zorgen dat er een totaal verkeersplan voor de gemeente wordt gemaakt en vanuit dat plan knelpunten worden aangepakt. Veilige oversteekplaatsen zouden dan uniform moeten zijn en daarin zouden ook de situaties van kruisingen en rotondes moeten worden voorgelegd. Nu ontbreekt het aan visie.

Het zal u duidelijk zijn dat DUS Weert niet akkoord is gegaan met het voorstel.

Ook hier was vooraf duidelijk dat de coalitie als absolute meerderheid, het voorstel ging steunen. Ook hier is opnieuw de vraag: gaat het daarbij om de inhoud of om de coalitieafspraken, of om de macht?