Ton van de Kruijs

Steunfractielid

Gehuwd met Annelies Jansen en vader van Moniek

Mensen ontmoeten, verkeer, buitenspelen en onderwijs, ook in de dorpen

Van 2011 tot 2020 was ik lid van de Dorpsraad Laar, waarvan de laatste 8 jaar als voorzitter. Vanuit deze functie ben ik ook betrokken geweest bij het oprichten van ‘Hart voor Laar’, de buurtpreventie App, de Dorpscollecte, het ontwerp en de realisatie van het natuurlijke speelterrein het Näöle Vêldje achter de kerk van Laar, het realiseren van de ommetjeskrant met wandelroutes en het realiseren van een voet- fietspad tussen fase 2 van Laarveld en de Gertrudisstraat.

Verder ben ik lid van V.V. De Moêzevângers, waar ik in 2010 adjudant ben geweest bij Prins Geert I (Fleuren) en waar ik een jaar of 5 als huisfotograaf en websitebeheerder actief ben geweest. Ook ben ik nog lid van de buurtvereniging Rietstraat om de contacten met de buurtbewoners in stand te houden of waar mogelijk te verbeteren. Naoberschap is in de dorpen nog echt van toepassing.

Vanaf 1 januari 2020 ben ik lid van DUS Weert. Een sluitende meerjarige begroting is één van de speerpunten van DUS Weert die me na aan het hart ligt. Je moet de boekhouding van de Gemeente Weert vergelijken met je eigen portemonnee. Wat er niet in zit kun je ook niet uitgeven. De rekening van huidige investeringen neerleggen bij toekomstige generaties vind ik geen goed plan. De structureel hoge energieprijzen en de hiermee samenhangende energiearmoede baren me grote zorgen. Voor grote groepen inwoners van Weert dreigt energie onbetaalbaar te worden.

Als oud-voorzitter van de Dorpsraad Laar gaan mij ook de ontwikkelingen van de dorpen van Weert na aan het hart. Deze dorpen moeten ook aantrekkelijk zijn en blijven voor de toekomstige generaties van Weert. Passend onderwijs, goede betaalbare huisvesting voor het verenigingsleven, een prettig woonklimaat, woningbouw voor starters en mogelijkheden voor huisvesting van ouderen zijn ook in de dorpen nodig.

Daar ga ik DUS voor. En jij?

E-mail: t.vande.kruijs@raadweert.nu
Mobiel: 06 4225 1167

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.