Skip to main content

Fractie DUS Weert stelde vragen over financiële situatie van Gemeente Weert

WAT DOET EEN GEMEENTE?
Elke gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van gemeentelijke en wettelijke taken. Daaronder vallen onder andere het onderhoud van de openbare ruimte en het ophalen van huisvuil. Voor het uitvoeren van die taken heeft de gemeente geld nodig.

WAT KOST DAT?
De gemeenteraad bepaalt elk jaar hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren van genoemde taken. Voor het jaar 2021 heeft de gemeenteraad daarvoor 168 miljoen euro beschikbaar gesteld. Een groot gedeelte van dat geld ontvangt de gemeente van het Rijk de rest komt onder andere binnen via gemeentelijke belastingen, parkeergeld en leges. Het beschikbaar stellen van het geld doet de gemeenteraad via het vaststellen van een Kadernota en een Begroting.

KADERNOTA EN BEGROTING.
In de Kadernota stelt de gemeenteraad de hoofdlijnen vast voor de Begroting van het volgende jaar. Dat gebeurt meestal in juni of juli. Op 8 juli aanstaande stelt de gemeenteraad de Kadernota 2022 vast. De Kadernota wordt daarna door Burgemeester en Wethouders uitgewerkt in de Begroting 2022. Deze begroting wordt door de gemeenteraad besproken in november 2021. Daarmee is de cirkel rond.

VRAGEN DUS WEERT.
Omdat er de komende jaren flink moet worden bezuinigd in Weert heeft DUS Weert alvast vragen gesteld over de Kadernota 2022. Je kunt de vragen van DUS Weert lezen door op de link te klikken.