Skip to main content

Foute berekening OZB tarieven 2021; inwoners gaan teveel betalen

By 14 december 2020december 16th, 2020Moties & Amendementen

Raadslid van den Bergh van de VVD heeft vragen gesteld over de stijging van het OZB-tarief. Navraag leert dat er een formulefout is gemaakt. Concreet betekent dit dat de inwoners van Weert, gezamenlijk, 229.000 euro te veel betalen.

DUS Weert is net als de VVD van mening dat deze fout gecorrigeerd dient te worden ten voordele van de inwoners. Tijdens de commissievergadering is hier zowel door raadslid van den Bergh (VVD) als raadslid Beenders-van Dooren (DUS Weert) over gesproken.

In de raadsvergadering van dinsdag 15 december dienen de VVD en DUS Weert samen een amendement in om deze fout te corrigeren.

 
UPDATE: 16-12-2020.

  • Het amendement ingediend door DUS Weert en de VVD werd ter vergadering door alle andere fracties, behalve Weert Lokaal, mede-ingediend en werd evenals het geamendeerde raadsvoorstel aangenomen met unanieme stemmen.
  • Met het aannemen van dit geamendeerde raadsvoorstel besloot de gemeenteraad dat de inwoners van de gemeente Weert niet de dupe mogen worden van de gemaakte formulefout van de gemeente.