Skip to main content

Enquête weekmarkt Weert

By 13 april 2018juli 8th, 2018Open Innovaties

DUS Weert peilt, middels een enquête, de mening van bezoekers, marktkooplui en binnenstadondernemers over de weekmarkt van Weert.

AANLEIDING

In de gemeenteraadsvergadering van 23 november 2017 dienden 3 fracties een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ in. Het onderwerp was de herziening van het marktbeleid van Weert. Deze motie droeg het college op : de haalbaarheid en het draagvlak te onderzoeken van het wijzigen van het marktbeleid in bovenstaande zin en de raad hierover te informeren.

INITIATIEF VAN BROEDPLAATS DUS WEERT

Broedplaats DUS Weert heeft het initiatief genomen om de situatie van de weekmarkt in Weert eens te onderzoeken en heeft daarom een enquête gehouden onder 3 verschillende belangengroepen (bezoekers van de markt, marktkooplui en de binnenstad ondernemers)(week 21-22 van 2018). Iedere belangengroep kreeg zijn eigen specifieke vragen met betrekking tot de markt van Weert.

De uitslag van de enquête werd gepresenteerd tijdens een dialoogavond van de Broedplaats DUS Weert op 11 juni 2018. Aansluitend aan deze presentatie volgde de dialoogavond waar alle aanwezigen met elkaar in dialoog konden gaan over het onderwerp ‘weekmarkt Weert’.

RESULTAAT EN AANBEVELINGEN

De resultaten van zowel de enquête als de dialoogavond zijn verwerkt tot het document dat u kunt downloaden door op de kaft van de enquête te klikken (foto hiernaast). Broedplaats DUS Weert hoopt hiermee een aanzet te mogen geven tot de herziening van het marktbeleid van Weert.