Vragen aan het College van B&W

DUS Weert pleit voor heroverweging van de plannen voor het Microhalcomplex

By Vragen aan het College van B&W.

DUS Weert schreef op 21 januari 2019 een brief aan College van B&W en de gemeenteraad van Weert met betrekking tot de herschikking van de voorziening in Weert-Zuid. Het betreft hier specifiek het gebied van het Microhalcomplex (Microbar, Stegel en Sporthal).

Wilt u de brief lezen die DUS Weert aan het college en de raad schreef; klik dan op de volgende link brief-DUS-Weert-aan-College-Voorzieningen-Weert-Zuid-1

Wilt u weten wat DUS Weert hiervan vindt? Luister dan naar het betoog van raadslid Conny Beenders-van Dooren tijdens de Commissievergadering Samenleving en Inwoners van 22 januari 2019. Via deze link kunt u dit agendapunt-10 beluisteren.

DUS Weert vraagt College van B&W om toezegging mbt. ‘Windpark Weert’

By Vragen aan het College van B&W.

In de extra raadsvergadering van 9 oktober 2018 deed DUS Weert bij monde van Rob van Dooren een oproep aan het college van B&W om nu al op lokaal niveau, de maatregelen in het kader van de energietransitie in het Klimaatakkoord en de lokale ambities op het gebied van energieneutraliteit uit te voeren op een wijze die voor de mensen in Weert haalbaar en betaalbaar is.

Hieronder volgt de tekst van zijn betoog met het verzoek voor een toezegging.

  • Voorzitter een raadsvoorstel voorbereiden over het plaatsen van windmolens is geen alledaagse bezigheid voor de ambtelijke medewerkers. Lof voor allen die bij de voorbereiding van dit voorstel betrokken zijn geweest.

Read More

College B&W beantwoord vragen over Armoedebeleid

By Vragen aan het College van B&W.

Raadslid Rob van Dooren stelde op 18 juli een aantal vragen aan het college van B&W over de uitvoeringsactiviteiten inzake het Aanvalsplan Armoede in Weert en de mogelijke productie van een theaterstuk door het Munttheater over Armoede.

Onlangs ontving hij antwoorden op deze vragen. De komende weken zal DUS Weert deze binnen de steunfractievergadering bespreken.

De antwoordbrief die wij ontvingen van het college van B&W kunt u lezen door op de volgende link te klikken. Brief-07-2018-08-15-Antwoord-aan-DUS-Weert-inzake-armoedebeleid

N.B.
Lees ook eerdere berichtgeving over dit onderwerp op de website van DUS Weert.