DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Vragen aan het College van B&W

DUS Weert stelde onlangs vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

* Vragen over: DE LICHTENBERG
Landgoed de Lichtenberg CV is eigenaar van de Lichtenberg. Op 29 maart 2017 is De
Lichtenberg verkocht aan HQ. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is er in de koopovereenkomst voorzien in een considerans en artikel met betrekking tot het eerste recht van koop.

  1. Is De Lichtenberg door HQ aan de gemeente aangeboden voordat De Líchtenberg verkocht werd aan Landgoed de Lichtenberg CV?
  2. Voor welke príjs is De Lichtenberg verkocht aan Landgoed de Lichtenberg CV?
  3. Waarom is de Raad hierover niet geïnformeerd?

U leest hier de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.

Read More

Vragen over de geplande herinrichting van de Nieuwe Markt

By Vragen aan het College van B&W.

Op maandag 16 september stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert vragen aan de wethouder met betrekking tot de geplande werkzaamheden aan de Nieuwe Markt.

Hieronder staan de vragen van DUS Weert met daaronder de beantwoording door wethouder van den Heuvel (in schuingedrukt).

VRAAG-1. Wordt de hemelwater afvoer van de panden aan de Nieuwe Markt afgekoppeld?
ANTWOORD: Ja, hemelwaterafvoer van de panden rondom de Nieuwe Markt wordt waar het kan afgekoppeld in combinatie met de ondergrondse voorzieningen voor de bomen.
Read More

Voldoet huisvesting in kelder oud WBM-kantoor Stramproy wel aan door SNF gestelde eisen?

By Vragen aan het College van B&W.

Op 30 juli j.l. stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert u de volgende vraag aan het college van B&W. “Voldoet de huisvesting in de kelder van het pand aan de Industrieweg 16 in Stramproy aan de door de SNF gestelde eisen? Dit naar aanleiding van de ingediende tekening d.d. 10 juli 2019”.

Op 12 augustus antwoordde het college van B&W daarop het volgende: “De aanvrager heeft de intentie om de huisvestingslocatie te verhuren aan een SNF-geregistreerde onderneming. Een gecertificeerde huisvesting wordt niet door de gemeente maar door de SNF gecontroleerd. De SNF is de instelling die controleert of de huisvesting in onder andere de kelder voldoet aan de SNF-norm. Deze inspectie kan de SNF niet uitvoeren op basis van een tekening, maar als de huisvesting is gerealiseerd. Het borgen dat de huisvesting aan de SNF-norm voldoet, wordt met een voorschrift aan de omgevingsvergunning verbonden”.
Read More

DUS Weert pleit voor heroverweging van de plannen voor het Microhalcomplex

By Vragen aan het College van B&W.

DUS Weert schreef op 21 januari 2019 een brief aan College van B&W en de gemeenteraad van Weert met betrekking tot de herschikking van de voorziening in Weert-Zuid. Het betreft hier specifiek het gebied van het Microhalcomplex (Microbar, Stegel en Sporthal).

Wilt u de brief lezen die DUS Weert aan het college en de raad schreef; klik dan op de volgende link brief-DUS-Weert-aan-College-Voorzieningen-Weert-Zuid-1

Wilt u weten wat DUS Weert hiervan vindt? Luister dan naar het betoog van raadslid Conny Beenders-van Dooren tijdens de Commissievergadering Samenleving en Inwoners van 22 januari 2019. Via deze link kunt u dit agendapunt-10 beluisteren.

DUS Weert vraagt College van B&W om toezegging mbt. ‘Windpark Weert’

By Vragen aan het College van B&W.

In de extra raadsvergadering van 9 oktober 2018 deed DUS Weert bij monde van Rob van Dooren een oproep aan het college van B&W om nu al op lokaal niveau, de maatregelen in het kader van de energietransitie in het Klimaatakkoord en de lokale ambities op het gebied van energieneutraliteit uit te voeren op een wijze die voor de mensen in Weert haalbaar en betaalbaar is.

Hieronder volgt de tekst van zijn betoog met het verzoek voor een toezegging.

  • Voorzitter een raadsvoorstel voorbereiden over het plaatsen van windmolens is geen alledaagse bezigheid voor de ambtelijke medewerkers. Lof voor allen die bij de voorbereiding van dit voorstel betrokken zijn geweest.

Read More