DUS Weert De Ultieme Samenwerking Een politieke beweging

Vragen aan het College van B&W

Vragen voor digitale commissievergaderingen van 18-19-20 mei al openbaar

By Vragen aan het College van B&W.

Op 18, 19 en 20 mei zullen de commissievergaderingen digitaal worden behandeld. Alle fracties dienden hiervoor hun vragen vooraf schriftelijk in te dienen.
De vragen die DUS Weert stelde staan inmiddels bij de betreffende commissies op de website van de Gemeente Weert (te bekijken via de link naar elke commissie).

Bekijk de vragen die DUS Weert stelde voor de Commissie Samenleving & Inwoners van a.s. maandag 18 mei 2020 bij:

  • Agendapunt-8: Langzaamverkeers oversteken Laarveld Ringbaan-Noord.
  • Agendapunt-10: Huisvesting Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

Read More

DUS Weert stelde vragen aan het College van B&W over de Bomen aan de Kazernelaan

By Vragen aan het College van B&W.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde onlangs aan het college van B&W vragen over de raadsinformatiebrief (RIB) van 21 april 2020 waarin het college de gemeenteraad informeert over de situatie van diverse bomen aan de Kazernelaan.

Bronnering is het plaatselijk wegpompen van grondwater zodat de werkzaamheden onder maaiveldniveau droog uitgevoerd kunnen worden.

In de RIB van 21 april 2020 staat dat de schade aan de bomen in de omgeving van de Voorhoeveweg mede een gevolg is van de bronnering op het perceel huisnummer 128. Ook de bouwwerkzaamheden de afgelopen 2 jaar hebben een negatief effect gehad op de conditie van de bomen ter plaatse.
Read More

DUS Weert stelde vragen aan het College van B&W over de weekmarkt en de Regionale Energie Strategie.

By Vragen aan het College van B&W.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde onlangs aan het college van B&W vragen over het op termijn eventueel heropenen van de weekmarkt in Weert en het vaststellen van de uitgangspuntennotitie van de Regionale Energie Strategie (RES).

* Vraag over: WEEKMARKT
Gemeente Venlo staat vanaf 24 april weer markten toe. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden. College heeft eerder laten weten vooralsnog geen voorstander te zijn van heropening van de weekmarkt.

  1. Is het College bereid om, mede op basis van de ervaringen in Venlo en in overleg met de marktkooplui, te bezien of heropening van de Weerter weekmarkt op 9 of 16 mei plaats kan vinden?

Read More

DUS Weert stelde deze maand diverse vragen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

 

* Vragen over: HUISVESTINGSPLANNEN ICT-GROEP OP HQ-TERREIN
De ICT Groep uit Eindhoven is op zoek naar geschikte woonruimte voor het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers die werkzaam zijn in de regio Eindhoven. Men zoekt ook in de regio Weert en is specifiek geïnteresseerd in huisvesting op het HQ-terrein (Kazernelaan 101).

  1. Is het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers op het HQ-terrein formeel toegestaan?
  2. Heeft het college over eventuele huisvesting van hoogopgeleide kenniswerkers op het HQ-terrein al een besluit genomen of gaat men hierover binnenkort een besluit nemen?
  3. In hoeverre is de gemeente op de hoogte is van mogelijke huisvesting van werknemers van de ICT-groep op het HQ-terrein?

U leest hieronder de beknopte de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.
Huisvesting van hoogopgeleide kenniswerkers is niet toegestaan op het HQ-terrein. Er is door het college van B&W hierover geen besluit genomen en zal binnenkort ook niet worden genomen. Op dit moment en in afwachting van de visie ontwikkeling voor het HQ-terrein is er geen ontwikkeling toegestaan.
Voor de letterlijke beantwoording van de vragen door wethouder van Eijk kunt u luisteren naar het betreffende geluidsfragment (minuut 4:55 t/m minuut 5:35) van agendapunt-7 (Rondvraag) via de link naar de commissievergadering.
Read More

DUS Weert stelde vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

* Vragen over: BEGROTING 2020
De begroting wordt, evenals de kadernota, sluitend gemaakt door incidentele middelen. Daarnaast stelt het College van B&W voor de lokale belastingen te verhogen.

  1. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen gebruik wordt gemaakt van de incidentele middelen?
  2. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen verhoging van de lokale heffingen plaatsvindt?

Read More