De politiek nader bekeken

DUS Weert stelt artikel-40 vragen over aanpassingen in de Stadhuispassage

By Artikel-40 Brieven

In de Commissievergadering Ruimte & Economie van 12 september j.l. verzocht raadslid Conny Beender-van Dooren van DUS Weert de wethouder om uitleg te geven over de aanpassingen in de Stadhuispassage ter hoogte van het aldaar gelegen restaurant. De vragen gingen over:

  1. Het besluit,
  2. De kosten van de werkzaamheden,
  3. De dekking.

Wethouder van Eijk antwoordde daarop het volgende:

  1. Er is geen collegebesluit,
  2. De kosten zijn niet inzichtelijk te maken,
  3. De kosten zijn onder andere gedekt uit het krediet stadhuis.

Read More

DUS Weert stelde onlangs vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

By Vragen aan het College van B&W.

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:

* Vragen over: DE LICHTENBERG
Landgoed de Lichtenberg CV is eigenaar van de Lichtenberg. Op 29 maart 2017 is De
Lichtenberg verkocht aan HQ. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is er in de koopovereenkomst voorzien in een considerans en artikel met betrekking tot het eerste recht van koop.

  1. Is De Lichtenberg door HQ aan de gemeente aangeboden voordat De Líchtenberg verkocht werd aan Landgoed de Lichtenberg CV?
  2. Voor welke príjs is De Lichtenberg verkocht aan Landgoed de Lichtenberg CV?
  3. Waarom is de Raad hierover niet geïnformeerd?

U leest hier de beantwoording van deze vragen door het College van B&W.
 
Read More

Tijdelijke woningen op de locatie Zevensprong (Moesel)

By Actueel Nieuws

Voor het gebied van de Microbar/Stegel/Microhal, de Zevensprong en het Buurthuis op Moesel ligt er momenteel een bestuursopdracht, waarmee zal worden bekeken hoe men het hele gebied het beste kan gaan inrichten. Naast woningbouw moeten namelijk ook sociaal-maatschappelijke functies een goede plaats gaan krijgen.

Het recente plan van het college van B&W om op de locatie Zevensprong al 14 tijdelijke woningen te gaan plaatsen, nog voordat de bestuursopdracht is uitgevoerd, is volgens DUS Weert geen goed idee.

In de gemeenteraadsvergadering van 25 september werd hierover door alle partijen lang gediscussieerd. Waarom DUS Weert niet met de wensen en bedenkingen van de overige partijen heeft ingestemd leggen wij graag uit.

DUS Weert en de PvdA willen dat de wethouder nadat de uitkomst van de bestuursopdracht bekend is, altijd met een voorstel over het plaatsen van tijdelijke woningen op een passende locatie terug moet komen bij de gemeenteraad.
Read More

Bevrijdingsfestival Weert moet blijven

By Moties & Amendementen

Het afgelopen weekend stond Weert in het teken van de bevrijding en op zaterdag werd dat gevierd met een Bevrijdingsfestival. Op een zonovergoten evenemententerrein achter de stadsbrug genoten duizenden bezoekers van de optredens van diverse artiesten.

DUS Weert vindt het van groot belang dat de bevrijding van Weert wordt herdacht, gevierd en wordt doorgegeven aan volgende generaties. Het is daarom wenselijk om de viering van de bevrijding van Weert tijdens ‘kroonjaren’ (elke 5 jaar) groots te herdenken en te vieren door middel van een bevrijdingsfestival.

Daarom zal DUS Weert tijdens de komende raadsvergadering een motie indienen waarmee men het college van B&W opdraagt om te gaan onderzoeken of het mogelijk is om tijdens ‘kroonjaren'(elke 5 jaar) de viering van de bevrijding van Weert groots te herdenken en te vieren middels een Bevrijdingsfestival en hiervoor een bedrag te reserveren zodat het festival toegankelijk zal worden gemaakt voor een breed publiek.

Bron fotomateriaal: Weert-de-Gekste

Vragen over de geplande herinrichting van de Nieuwe Markt

By Vragen aan het College van B&W.

Op maandag 16 september stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert vragen aan de wethouder met betrekking tot de geplande werkzaamheden aan de Nieuwe Markt.

Hieronder staan de vragen van DUS Weert met daaronder de beantwoording door wethouder van den Heuvel (in schuingedrukt).

VRAAG-1. Wordt de hemelwater afvoer van de panden aan de Nieuwe Markt afgekoppeld?
ANTWOORD: Ja, hemelwaterafvoer van de panden rondom de Nieuwe Markt wordt waar het kan afgekoppeld in combinatie met de ondergrondse voorzieningen voor de bomen.
Read More

Een Ballade van Onmacht (sluiting Microbar & Stegel op Moesel)

By Actueel Nieuws

Gisteren (27 augustus) werd bekend dat de uitbaters van de Microbar en Stegel de handdoek in de ring gooien. Ze stoppen ermee. De jarenlange onzekerheid over het voortbestaan van hun bedrijf eist zijn tol. Lichamelijk en geestelijk. Daarmee verdwijnt hun kostwinning en gaat een met veel liefde voor het vak opgebouwd horecabedrijf ter ziele.

Hoe heeft het zover kunnen komen? In 2015 concludeert een onderzoeksbureau dat er in Weert Zuid voldoende maatschappelijke voorzieningen zijn. Daarop wordt er, met medewerking van de politiek, een participatiegroep opgericht die gaat onderzoeken of het Microhalcomplex behouden kan worden als multifunctionele accommodatie. Eind 2018 blijkt dat dit niet haalbaar is.
Read More