Open innovaties

Enquête weekmarkt Weert

By | Open Innovaties

DUS Weert peilt, middels een enquête, de mening van bezoekers, marktkooplui en binnenstadondernemers over de weekmarkt van Weert.

AANLEIDING

In de gemeenteraadsvergadering van 23 november 2017 dienden 3 fracties een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ in. Het onderwerp was de herziening van het marktbeleid van Weert. Deze motie droeg het college op : de haalbaarheid en het draagvlak te onderzoeken van het wijzigen van het marktbeleid in bovenstaande zin en de raad hierover te informeren. Read More