Moties & Amendementen

Huis van Nicolaas ooit weer terug naar de binnenstad?

By Moties & Amendementen

Rob van Dooren van DUS Weert pleitte voor een het op termijn terugkeren van het Huis van Nicolaas naar de binnenstad van Weert. Hieronder zijn betoog en de tekst van de oorspronkelijke motie.

  • Voorzitter vanavond weer een aflevering uit de serie Weerter Logica.
  • Ik citeer uit het programma -Weert koerst op verbinding-: We willen de binnenstad aantrekkelijker maken en de trek naar de binnenstad vergroten.
  • En wat doen we in Weert? We geven een organisatie die uit de binnenstad vertrekt een vertrekpremie mee van 30.000 euro. Logisch toch?
  • En daar blijft het niet bij. We geven de organisatie ook nog het advies om de komende jaren toch vooral evenementensubsidie aan te vragen. Zo blij zijn we met het vertrek. Logisch toch?
  • Voorzitter wij vragen ons af…Waar waren ze, de Centrummanagers, Bizzzers en al die andere belangenbehartigers voor de ondernemers in de binnenstad?
  • Waar waren ze toen de Stichting Huis van Nicolaas te horen kreeg dat ze uit het museum moesten vertrekken en op zoek moesten naar een andere locatie?
  • Hebben deze belangenbehartigers alles in het werk gesteld om het vertrek uit de binnenstad te voorkomen? En waar was de gemeente? Kan de wethouder ons daarover meer vertellen?
  • Voorzitter want hoe je het ook bekijkt. Het raadsvoorstel dat nu voorligt betekent het vertrek van het Huis van Nicolaas voor tenminste 5 jaar. De ondernemers in de binnenstad hebben het nakijken.

Read More

Veilige en gebruiksvriendelijke fiets en voetgangers oversteek Ringbaan Noord

By Moties & Amendementen

Lars Lambers van de Weerter VVD en Peter Weekers van DUS Weert gaven de voorzet voor de motie die uiteindelijk samen met alle partijen tot stand is gekomen en is ingediend om een veilige en gebruiksvriendelijke fiets en voetgangers oversteek te realiseren. De brug moet veelvuldig gebruikt gaan worden en naar de mening van DUS Weert moet het hellingspercentage daarom niet hoger dan 3% zijn.

De oversteek (fiets- en voetgangers brug) moet zorgen voor een optimale ontsluiting van Laar, Laarveld en Hushoven. Andere voorwaarde is wel dat deze ontsluiting aansluit op de voorzieningen (school, sportaccommodaties, winkels) in de wijk Molenakker. De volledige tekst van de motie leest u via de volgende link: Motie_Ringbaan Noord.

Lees via de volgende link ook het artikel dat op 27 september 2018 hierover verscheen in dagblad De Limburger: Artikel_De_Limburger_27-september-2018.

Daarnaast moet er ook een veilige ontsluiting komen voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Wiekendreef richting Laarveld/Laar/Hushoven. Dit wordt meegenomen in de ontwikkeling fase 3 en 4 Laarveld.