Dialoog

DUS Weert is zeer geïnteresseerd in de mening van de mensen in Weert.

 

DUS Weert maatschappelijke en politieke dialoog organiseert Dialoogavonden en Thema-avonden.

 

Op de dialoogavonden (max. 40 personen) wordt er met elkaar gepraat, over een actueel onderwerp, waarbij luisteren naar elkaar  erg belangrijk is.

 

Op de thema-avonden wordt er ingegaan op veranderingen in de politiek of wordt een keuze gemaakt voor een politiek of maatschappelijk thema. Hierbij kan een breder publiek aanwezig zijn.

DUS Weert doet dit om te luisteren naar wat er onder de mensen leeft. Vervolgens worden deze zaken meegenomen in de besluitvorming.

 

DUS Weert is van mening dat het traject naar besluitvorming over belangrijke thema’s in de raad heel anders moet. Nu maakt het college een voorstel en gaat de meerderheid, meestal de coalitie, akkoord en de oppositie stemt tegen. Maar wie heeft met de inwoners gesproken? Het traject begint bij de inwoners

 

U bent bij DUS Weert aan zet en wilt u ons helpen door uw mening of kijk op belangrijke thema’s met ons te delen? Uw visie is voor ons leidend in de besluitvorming, onafhankelijk en niet gebonden aan coalitieafspraken staat DUS Weert voor de inwoners van Weert.

Eén van de initiatieven van Broedplaats
DUS Weert zijn de dialoogavonden.

Hieronder een impressie

Geslaagde thema-avond Kunst&Cultuur 1 juni

By Broedplaats, Uncategorized

De thema-avond van 1 juni over Kunst&Cultuur in Weert was zeer geslaagd.

Theatercafé de Huiskamer was goed gevuld. De bezoekers werden ontvangen met heerlijke muziek van Jo Brunenberg, accordeonist uit Weert. Deze muziek doet je denken aan Parijs, Zuid Amerika en Rusland. Bij mij roept deze muziek de sfeer op van het Montmartre in Parijs. Leven als god in Frankrijk. Broedplaats van Kunst en Cultuur in al zijn facetten. Read More

Thema-avond Broedplaats DUS Weert 1 juni: ‘kunst & cultuur in Weert’

By Broedplaats

Op donderdag 1 juni organiseert Broedplaats DUS Weert een thema-avond getiteld ‘kunst & cultuur in Weert’ in Theatercafé de Huiskamer, vanaf 19.15 uur.

Het onderwerp, kunst en cultuur in Weert, wordt op 9 en17 mei 2017 besproken in de gemeenteraad van Weert. Het College van Weert heeft eerder dit jaar de ‘Routeplanner Cultuur 2017-2020’ opgesteld, en heeft de gemeenteraad verzocht de Routeplanner vast te stellen en te realiseren. Read More

Samenvatting dialoog DUS Weert 6 april 2017

By Broedplaats

Het thema van de avond was:

Stel je hebt voor het stadscentrum van Weert 6 miljoen, wat zou je dan doen?

Conny Beenders hield de inleiding en stelde voor om bij de dialoog (38 deelnemers) de volgende twee vragen te beantwoorden:

  1. Welke 3 zaken zou u graag willen realiseren in het plangebied en geef aan waarom u voor deze punten kiest
  2. Welke 2 zaken zou u zeker niet willen realiseren en geef aan waarom u dat niet wilt

De meest in het oog springende antwoorden/een bloemlezing: Read More

Dialoogavond DUS Weert op 9 februari

By Broedplaats No Comments
De recente dialoogavond van DUS Weert vond plaats op 9 februari in de huiskamer van Theater de Huiskamer te Weert, Sint Raphaëlpad. De avond eindigde om 22 uur.

Het onderwerp deze avond was: BASISINKOMEN

Al of niet invoeren van een basisinkomen voor iedereen? De discussie daarover loopt al heel lang (zelfs in de achttiende eeuw werd er al over nagedacht!), maar is actueler geworden omdat verschillende gemeenten het initiatief genomen hebben om er mee te gaan experimenteren. Deze gemeenten willen vragen aan bod laten komen rond voorwaarden om in aanmerking te komen, verplichtingen, hoogte van de uitkering en financiering. En het is ook actueel omdat een land als Finland er al een nationaal experiment van heeft gemaakt. Read More