Category

Vragen aan het College van B&W.

Vragen aan het College van B&W.
29 oktober 2019

DUS Weert stelde deze maand diverse vragen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:   * Vragen over: HUISVESTINGSPLANNEN ICT-GROEP OP HQ-TERREIN De ICT Groep uit Eindhoven is op zoek naar geschikte woonruimte voor het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers die werkzaam zijn in de regio Eindhoven. Men zoekt ook in de regio Weert en is specifiek geïnteresseerd…
Vragen aan het College van B&W.
15 oktober 2019

DUS Weert stelde vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W: * Vragen over: BEGROTING 2020 De begroting wordt, evenals de kadernota, sluitend gemaakt door incidentele middelen. Daarnaast stelt het College van B&W voor de lokale belastingen te verhogen. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen gebruik wordt gemaakt van…
Vragen aan het College van B&W.
8 oktober 2019

DUS Weert stelde onlangs vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W: * Vragen over: DE LICHTENBERG Landgoed de Lichtenberg CV is eigenaar van de Lichtenberg. Op 29 maart 2017 is De Lichtenberg verkocht aan HQ. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is er in de koopovereenkomst voorzien in een considerans en artikel met betrekking…
Vragen aan het College van B&W.
19 september 2019

Vragen over de geplande herinrichting van de Nieuwe Markt

Op maandag 16 september stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert vragen aan de wethouder met betrekking tot de geplande werkzaamheden aan de Nieuwe Markt. Hieronder staan de vragen van DUS Weert met daaronder de beantwoording door wethouder van den Heuvel (in schuingedrukt). VRAAG-1. Wordt de hemelwater afvoer van de panden aan de Nieuwe Markt afgekoppeld? ANTWOORD: Ja, hemelwaterafvoer van…
Vragen aan het College van B&W.
23 augustus 2019

Voldoet huisvesting in kelder oud WBM-kantoor Stramproy wel aan door SNF gestelde eisen?

Op 30 juli j.l. stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert u de volgende vraag aan het college van B&W. "Voldoet de huisvesting in de kelder van het pand aan de Industrieweg 16 in Stramproy aan de door de SNF gestelde eisen? Dit naar aanleiding van de ingediende tekening d.d. 10 juli 2019”. Op 12 augustus antwoordde het college van…
Vragen aan het College van B&W.
21 augustus 2018

College B&W beantwoord vragen over Armoedebeleid

Raadslid Rob van Dooren stelde op 18 juli een aantal vragen aan het college van B&W over de uitvoeringsactiviteiten inzake het Aanvalsplan Armoede in Weert en de mogelijke productie van een theaterstuk door het Munttheater over Armoede. Onlangs ontving hij antwoorden op deze vragen. De komende weken zal DUS Weert deze binnen de steunfractievergadering bespreken. De antwoordbrief die wij ontvingen…
Vragen aan het College van B&W.
8 augustus 2018

Onderwerp: Van der Valk hotel.

Na Alibaba lijkt er nu onzekerheid over de komst van een Van der Valk hotel op Kampershoek. De gemeente hecht veel waarde aan de komst van dit hotel. Nog onlangs werd door de Raad de verordening kansspelautomaten en speelautomaten 2011 gewijzigd teneinde de komst van het hotel te bevorderen. (meer…)