Category

Vragen aan het College van B&W.

Vragen aan het College van B&W.
11 november 2020

Raadslid Conny Beenders stelde vragen over de plannen voor het Beekstraatkwartier

Raadslid Conny Beenders van DUS Weert stelde vragen over het onderstaande besluit van het College van B&W met betrekking tot het onderhoud en verhuur van woningen in het Beekstraatkwartier. Het College van B&W besloot het volgende: Akkoord te gaan met het voorstel om bij slechtere staat van de woning geen nieuwe huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan maar een…
Vragen aan het College van B&W.
24 oktober 2020

DUS Weert stelde vragen over het ophalen van parkeer-kraskaarten

Bewoner of bedrijven in een zone waar vergunningparkeren geldt kunnen zogenaamde kraskaarten kopen om bezoekers te laten parkeren in die specifieke zone. Tijdens de Coronatijd komt het voor dat oudere bewoners hun kinderen erop uit sturen om voor hen deze kraskaarten te gaan kopen. Dat werkte niet altijd even goed omdat het beleid van de gemeente over het verstrekken van…
Vragen aan het College van B&W.
5 oktober 2020

DUS Weert stelt vragen over openbare orde en veiligheid n.a.v. de raveparty aan de Vliesvenweg

Op 5 oktober stelde Rob van Dooren van DUS Weert vragen aan het college van B&W over de openbare orde en veiligheid n.a.v. een illegale raveparty. Op het industrieterrein aan de Vliesvenweg was in de nacht van zaterdag op zondag een illegaal feest aan de gang dat op zondagochtend rond 8:45 uur door de mobiele eenheid werd beëindigd omdat de…
Vragen aan het College van B&W.
12 mei 2020

Vragen voor digitale commissievergaderingen van 18-19-20 mei al openbaar

Op 18, 19 en 20 mei zullen de commissievergaderingen digitaal worden behandeld. Alle fracties dienden hiervoor hun vragen vooraf schriftelijk in te dienen. De vragen die DUS Weert stelde staan inmiddels bij de betreffende commissies op de website van de Gemeente Weert (te bekijken via de link naar elke commissie). Bekijk de vragen die DUS Weert stelde voor de Commissie…
Vragen aan het College van B&W.
27 april 2020

DUS Weert stelde vragen aan het College van B&W over de Bomen aan de Kazernelaan

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde onlangs aan het college van B&W vragen over de raadsinformatiebrief (RIB) van 21 april 2020 waarin het college de gemeenteraad informeert over de situatie van diverse bomen aan de Kazernelaan. Bronnering is het plaatselijk wegpompen van grondwater zodat de werkzaamheden onder maaiveldniveau droog uitgevoerd kunnen worden. In de RIB van 21 april 2020…
Vragen aan het College van B&W.
25 april 2020

DUS Weert stelde vragen aan het College van B&W over de weekmarkt en de Regionale Energie Strategie.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde onlangs aan het college van B&W vragen over het op termijn eventueel heropenen van de weekmarkt in Weert en het vaststellen van de uitgangspuntennotitie van de Regionale Energie Strategie (RES). * Vraag over: WEEKMARKT Gemeente Venlo staat vanaf 24 april weer markten toe. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden. College heeft eerder laten weten…
Vragen aan het College van B&W.
29 oktober 2019

DUS Weert stelde deze maand diverse vragen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W:   * Vragen over: HUISVESTINGSPLANNEN ICT-GROEP OP HQ-TERREIN De ICT Groep uit Eindhoven is op zoek naar geschikte woonruimte voor het huisvesten van hoogopgeleide kenniswerkers die werkzaam zijn in de regio Eindhoven. Men zoekt ook in de regio Weert en is specifiek geïnteresseerd…
Vragen aan het College van B&W.
15 oktober 2019

DUS Weert stelde vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W: * Vragen over: BEGROTING 2020 De begroting wordt, evenals de kadernota, sluitend gemaakt door incidentele middelen. Daarnaast stelt het College van B&W voor de lokale belastingen te verhogen. Wat is de uitkomst van de begroting, meerjarig, als er geen gebruik wordt gemaakt van…
Vragen aan het College van B&W.
8 oktober 2019

DUS Weert stelde onlangs vragen over diverse onderwerpen aan het College van B&W

De raads- en commissieleden van DUS Weert stelden onlangs de volgende vragen aan het college van B&W: * Vragen over: DE LICHTENBERG Landgoed de Lichtenberg CV is eigenaar van de Lichtenberg. Op 29 maart 2017 is De Lichtenberg verkocht aan HQ. Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad is er in de koopovereenkomst voorzien in een considerans en artikel met betrekking…
Vragen aan het College van B&W.
19 september 2019

Vragen over de geplande herinrichting van de Nieuwe Markt

Op maandag 16 september stelde Conny Beenders-van Dooren van DUS Weert vragen aan de wethouder met betrekking tot de geplande werkzaamheden aan de Nieuwe Markt. Hieronder staan de vragen van DUS Weert met daaronder de beantwoording door wethouder van den Heuvel (in schuingedrukt). VRAAG-1. Wordt de hemelwater afvoer van de panden aan de Nieuwe Markt afgekoppeld? ANTWOORD: Ja, hemelwaterafvoer van…