Category

Politiek nieuws

Politiek nieuws

Moties & Amendementen
28 september 2018

Huis van Nicolaas ooit weer terug naar de binnenstad?

Rob van Dooren van DUS Weert pleitte voor een het op termijn terugkeren van het Huis van Nicolaas naar de binnenstad van Weert. Hieronder zijn betoog en de tekst van de oorspronkelijke motie. Voorzitter vanavond weer een aflevering uit de serie Weerter Logica. Ik citeer uit het programma -Weert koerst op verbinding-: We willen de binnenstad aantrekkelijker maken en de…
Moties & Amendementen
27 september 2018

Veilige en gebruiksvriendelijke fiets en voetgangers oversteek Ringbaan Noord

Lars Lambers van de Weerter VVD en Peter Weekers van DUS Weert gaven de voorzet voor de motie die uiteindelijk samen met alle partijen tot stand is gekomen en is ingediend om een veilige en gebruiksvriendelijke fiets en voetgangers oversteek te realiseren. De brug moet veelvuldig gebruikt gaan worden en naar de mening van DUS Weert moet het hellingspercentage daarom…
Actueel Nieuws
23 september 2018

Tijgermug dreigt zich permanent te vestigen in Weert

In diverse artikelen in de media meld men dat de Tijgermug, een invasieve exoot, zich in Nederland dreigt te vestigen en Weert zou daarbij de eerste plaats zijn waar deze Tijgermug zich vast heeft gevestigd. Met name noemt men als locatie het industriegebied Leuken-Noord. De Tijgermug moeten we absoluut niet willen hebben omdat deze een dozijn, voor de mens levensbedreigende…
Vragen aan het College van B&W.
21 augustus 2018

College B&W beantwoord vragen over Armoedebeleid

Raadslid Rob van Dooren stelde op 18 juli een aantal vragen aan het college van B&W over de uitvoeringsactiviteiten inzake het Aanvalsplan Armoede in Weert en de mogelijke productie van een theaterstuk door het Munttheater over Armoede. Onlangs ontving hij antwoorden op deze vragen. De komende weken zal DUS Weert deze binnen de steunfractievergadering bespreken. De antwoordbrief die wij ontvingen…
Artikel-40 Brieven
8 augustus 2018

Vragen Artikel 40 inzake Armoedebeleid.

Weert, 18 juli 2018. Fractie DUS Weert. Vragen Artikel 40 inzake Armoedebeleid. Ter attentie van het college van B&W en afschrift aan de Gemeenteraad. * In Dagblad De Limburger van 18 juli 2018 wordt melding gemaakt van uitvoeringsactiviteiten inzake het Aanvalsplan Armoede in Weert. Naar aanleiding daarvan de volgende vraag: Waarin onderscheidt zich de uitvoering van het Aanvalsplan ten opzichte…
Vragen aan het College van B&W.
8 augustus 2018

Onderwerp: Van der Valk hotel.

Na Alibaba lijkt er nu onzekerheid over de komst van een Van der Valk hotel op Kampershoek. De gemeente hecht veel waarde aan de komst van dit hotel. Nog onlangs werd door de Raad de verordening kansspelautomaten en speelautomaten 2011 gewijzigd teneinde de komst van het hotel te bevorderen. (meer…)
Actueel Nieuws
15 juli 2018

Overhandiging enquête weekmarkt aan wethouder Tessa Geelen

De broedplaats van DUS Weert reikte op zaterdag 14 juli de bevindingen van de enquête en de dialoogavond over de weekmarkt uit aan wethouder Tessa Geelen. Ook vertegenwoordigers van de marktkooplui, binnenstadondernemers en bewonersorganisatie binnenstad (BOB) waren hierbij aanwezig. Vanzelfsprekend vond dit gebeuren plaats midden op de weekmarkt op de locatie tussen Sint Martinuskerk en Jacob van Horne Museum. (meer…)
Actueel Nieuws
6 juli 2018

Benoeming Commissieleden zijnde Niet-Raadsleden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2018 werden voor DUS Weert twee commissieleden zijnde niet-raadsleden geinstalleerd. Mieke Marechal-Wolter is commissielid niet-raadslid binnen de Raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners (B&I). Peter Weekers is commissielid niet-raadslid binnen de Raadscommissie Ruimte en Economie (R&E).